0
0

دسته: مفاهیم بازار های مالی

 

کلمات فاندامنتال

فاندامنتال / Fundamental در لغت به معنای بنیادی، اساسی می باشد و در علم اقتصاد...
197 بازدید 28 مهر 1399 0
 

رندی مک لین

رندی مک لین رﻧﺪی ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی رﺍ با ﺷﺮوع ﺑﺎزﺍر ﺍرز در دهه...
177 بازدید 25 مهر 1399 0
 

معامله یا قمار

معامله یا قمار (معامله یا قمار) چرا در بازارهای مالی معامله می کنید؟ اجازه بدهید...
186 بازدید 23 مهر 1399 0
 

نسبت های مالی

منظور از نسبت های مالی چیست؟ نسبت‌های مالی مقادیر عددی هستند که با هدف به...
209 بازدید 03 مهر 1399 0