زعفران دی در تایم یک ساعته پس از برخورد به مقاومت سقف کانال بسط داده شده صعودی ،افت پرشتابی را تجربه کرد و واگرایی rd- با شکسته شدن خط روند rsi معتبر شد و هشدار جدی ریزش.

در صورت از دست رفتن خط روند قیمت که احتمالش زیاد است هر پولبکی احتمالا فرصت فروش باز است.

حمایت ها 37200 و 33000

همچنان روند نزولی است 

 

برای خرید باید خط سبز شکسته شود

الگو پوشا شکل گرفت و حد ضرر فعال نشد