در تحلیل قبل اشاره به خرید در کف و فروش در سقف  شد

در صورتی که به صورت نوسانی به آن نگاه میکنید میتوانید نزدیک سقف مورد نظر آفست شوید 

موفق باشید

تایم فریم:روزانه

استراتژی:پرایس اکشن

حد ضرر و تارگت:….

ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده

بازه سرمایه گزاری:نوسانی