گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد بورسی (وامید) واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس این شرکت با ۳۰ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های بزرگ گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی می باشد با توجه به نمودار قیمت پس از اصلاح در روزها و هفته‌های گذشته اکنون در آستانه شکست خط روند نزولی قرار دارد و ورود پس از تثبیت در محدوده بالای این خط کم ریسک و ارزنده می باشد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۳۵۰۰ و حد سود های در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۵۰۰۰تومن و در صورت رشد قیمت هدف صددرصد فیبو در محدوده ۸۰۰۰ تومان در دسترس قرار خواهد گرفت با شکسته شدن خط روند در rsi احتمال رشد قیمت در روزهای آینده زیاد به نظر می رسد

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

فولاد کاوه جنوب کیش با نماد بورسی (کاوه) واقع در بازار دوم بورس با ۱۵ میلیارد برگ سهم از گروه فلزات اساسی می باشد در روز گذشته قیمت موفق به شکست خط روند نزولی گردید و اکنون برای ورود فرصت مناسبی است حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۲۰۰۰ تومان و حد سود های در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۲۵۰۰ تومان و در صورت عبور قیمت از این محدوده مقاومتی هدف اول در محدوده ۶۱ درصد فیبوی پروژکشن ۳۰۰۰ تومان و هدف دوم در محدوده ۳۷۰۰ در محدوده صددرصد فیبو در دسترس قرار خواهد گرفت با شکسته شدن خط روند در rsi احتمال رشد قیمت در روزهای آینده زیاد به نظر می‌رسد

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نماد بورسی (توریل)

ورود جدید پس از شکست سطح 24370 و تثبیت روی آن  با حد ضرر همین سطح و حد سود محدوده 03370 ریسک به ربوارد ارزنده دارد .

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

از گروه دارویی ها سهم داروسازی ابوریحان با نماد بورسی (دابور )واقع در بازار دوم بورس در روز گذشته با حجم معاملات نزدیک به ۴ برابر نسبت به میانگین ماه و کد به کد حقوقی به حقیقی در تابلوی سهم و همچنین در نمودار قیمت در آستانه شکست خط روند نزولی قرار دارد و در صورت شکست صحیح برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر ورود به این سهم ۴۸۵۰ می باشد و حد سود های در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۵۶۰۰ که بر سر راه قیمت قرار گرفته و در صورت عبور از این محدوده هدف قیمتی در محدوده صد در صد پروژکشن ۸ هزار تومان در دسترس قرار خواهد گرفت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سرمایه گذاری مسکن الوند با نماد بورسی (ثالوند) از بازار اول فرابورس این شرکت کوچک با ۵۰۰ میلیون برگ سهم از گروه انبوه سازی می باشد در نمودار قیمت در آستانه شکست مقاومت قرار دارد و با توجه به واقع گرایی آردی مثبتی که معتبر گردیده احتمال رشد قیمت در روزهای آینده زیاد به نظر می رسد در صورت شکست صحیح برای ورود ارزنده خواهد گردید حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۱۵۰۰ تومن و حد سود های در نظر گرفته شده ۲۰۰۰تومن هدف شکست صعودی و پس از آن ۲۶۰۰ تومان مقاومت پیش روی قیمت می باشد

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نیروگاه زاگرس کوثر با نماد (بزاگرس) با 6 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه برق واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

بزاگرس پس از یک اصلاح شدید اکنون در نزدیکی 1300 که برابر با سطح 61.8% تصحیح فیبوناچی نیز قرار دارد و روز گذشته در این ناحیه پرتقاضا ظاهر شد و حجم معاملات نزدیک به 4 برابر میانگین ماهانه ثبت نمود.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1300 ورود به این سهم ((به دید کوتاه مدت))  کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف سهم 1700 ، 2000 و 2400 خواهند بود.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سیمان‌ بهبهان‌ با نماد (سبهان) با 200 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک از گروه سیمانی واقع در بازار دوم بورس است.

 

پس از یک اصلاح شدید در روزهای گذشته با حجم معاملاتی مناسب پرتقاضا ظاهر گریده و موفق به شکست خط روند نزولی شده و ابا موفقیت نیز پولبک به آنرا به پایان رسانید و پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر خط روند شکسته شده ورود به این سهم ((به دید کوتاه مدت))  کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 6500 ، 7000  ، 8000 و 8400 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سیمان‌ تهران‌ با نماد (ستران) با نزدیک به 2 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه سیمانی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

پس از یک اصلاح شدید  ، ستران در آستانه شکست و عبور از باند مقاومتی 4000 – 3500 قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 3500 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 4800 ، 5300 ، 6300 ، 7400 و 8300 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

صنعتی‌ بهشهر با نماد (غبشهر) با 3 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه غذایی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

پس از یک اصلاح شدید ، غبشهر پس از شکست خط روند نزولی اکنون در آستانه شکست و عبور از باند مقاومتی 3000 – 2800 قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 3500 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 3400 و حوالی 4000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

کشت و دام قیام اصفهان با نماد (زقیام) با 700 میلیون برگ سهم شرکتی متوسط از گروه زراعت واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

زقیام پس از یک اصلاح روز گذشته به باند حمایتی 4000 – 3800 واکنش مثبت نشان داد و پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 3800 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و  به ترتیب اهداف 5000 و 5500 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

داروسازی امین‌ با نماد (دامین) با بیش از 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه دارویی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

پس از یک اصلاح شدید دامین اکنون در آستانه شکست و عبور از باند مقاومتی 1500 – 1400 قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1400 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1800 ، 2000 ، 2300 و 2600 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بیمه دی با نماد (ودی) با بیش از 2 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه بیمه واقع در بازار اول فرابورس است.

 

ودی اکنون در نزدیکی مقاومت 3000 و در آستانه شکست صعودی( قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این مقاومت، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 3000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 4500 (هدف 100% پروجکشن فیبوناچی) ، 5200 (هدف شکست صعودی) و 6300 (هدف 161.8% پروجکشن فیبوناچی) در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *