کچاد” در دی ماه از فروش داخلی فولاد، آهن اسفنجی، گندله، آپاتیت، سنگ دانه بندی و کنسانتره آهن و فروش صادراتی فولاد بالغ بر 2.7 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

این شرکت بورسی در عملکرد 10 ماهه بالغ بر 18.3 هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد 134 درصدی روبرو شده است.

همچنین درخصوص اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به دی توضیح داد: محاسبه نرخ فروش آهن اسفنجی تابعی از نرخ شمش خوزستان بوده که بصورت علی الحساب محاسبه شده است. محاسبه نرخ فروش براساس نرخ میانگین سه ماهه سوم شمش فولاد خوزستان 11.1 میلیون تومان بوده است . در دوره 10 ماهه مقدار 34.2 هزار تن شمش در بندر آماده حمل است که بعد از اتمام فرآیند فروش صورتحساب مربوطه در بهمن ماه به ثبت می رسد.

وبملت در دی ماه مبلغ 3.1 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 2 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در دهمین ماه سال 99 تراز عملیاتی مثبت 1.1 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی 10 ماه سال جاری نیز با کسب 27.3 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 14.9 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 12.4 هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل 36 درصد افزایش داشته است .

آپ با سرمایه 265 میلیارد تومانی، گزارش عملکرد دی و 10 ماه سال مالی جاری را منتشر کرد و در دوره یک ماهه از کارمزد تراکنش شاپرکی ، فروش پین و اعتبار ، پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و  سایر درآمدهای عملیاتی بالغ بر 507.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.

در این مدت بیشترین و کمترین درآمد این شرکت بورسی بالغ بر 464.9 و 1.1 میلیارد تومان از فروش پین و اعتبار و سایر درآمدهای عملیاتی حاصل شده است. همچنین در عملکرد 10 ماهه بالغ بر 5.1 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه قبل 22 درصد رشد داشته است.

 

قچار از برنامه افزایش سرمایه 340 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و با رشد 2.5 درصدی قیمت سهام روبرو شد.

براین اساس، “قچار” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 56 به 246.4 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال می شود.

خودرو اعلام کرده است که طی فعالیت ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹ به ازای هرسهم ۳۸۰ریال زیان شناسایی کرده است. شرکت در این گزارش با اعلام زیان عملیاتی ۷۷هزار و ۴۳۴میلیارد ریالی و زیان خالص ۱۱۴هزار و ۴۹۶میلیارد ریالی به زیان انباشته ۲۵۸هزار و ۸۳۳میلیارد ریال رسید.

این شرکت در گزارش منتشر شده خود با شناسایی زیان، اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل با رشد ۴۳درصدی زیان هرسهم مواجه شده و زیان هرسهم که در ۹ماهه سال گذشته ۲۵۶ریال بوده به زیان ۳۸۰ریال رسیده است.

“خودرو” در تشریح اهداف خود اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود درکشور، تغییرات نرخ نهاده های تولید احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات تا پایان سال ۹۹ وجود دارد. به جهت کنترل قیمت بازار، استفاده از روش طرح مشارکت در تولید، فروش تنظیم بازار و همچنین اختصاص روشهای فروش به مشتریان نهایی و مصرف کنندگان واقعی از روش های موثر و پیش بینی شده در سال ۹۹ است

آمارهای جهانی، از افزایـش فـروش محصـولات شــوینده لبــاس و رشــد بــازار آن در ســال هــای آتــی حکایت دارد .

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، شــرکت مشــاوره ای کانتــار در پیش بینی های خود از بازار  اعلام کرده است: بیـش تریـن درآمـد محصـولات شـوینده مراقبـت خانـه و لباسشـویی بـرای سـال ۲۰۲۱ مربـوط بـه امریـکا بـا درآمـد ۲۶ میلیـارد دلار خواهد بود.

در این گزارش،  چین با درآمد ۱۷ میلیارد دلار در ردیف دوم قرار گرفته است. همچنین پیش بینی درآمد شـوینده مراقبت خانه و لباسشـویی در سـال ۲۰۲۱ برای ایران ۲ میلیارد دلار است .

در حـال حاضـر بیشـترین انـدازه بـازار بـرای مصـرف مـواد شـوینده داخلـی و هـم بـرای تولیـد شـوینده خانگـی مربـوط بـه آسـیا و اقیانوسـیه است و دو کشـور هنـد و چیـن از نظـر تقاضـا و عرضـه در آسـیا و اقیانوسـیه رهبـر بـازار هسـتند.

تغییـر سـبک زندگـی و پرمشـغله شـدن افـراد خانـواده و زمـان کمتـر بـرای فعالیـت هـای خانگـی همـراه بـا افزایـش فـروش ماشـین لباسشـویی در کشـورهای در حـال توسـعه محـرک اصلـی ایـن بخـش در بـازار خواهد بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما