پتایر در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۱۳۸‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است؛ درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵/ ۳۷‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱/ ۲۸درصد افزایش داشته است.

طبق اطلاعات منتشرشده، شرکت تولیدی ایران تایر در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه، مبلغ ۷/ ۷۵۲‌میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری هم جمع درآمدهای شرکت ۷/ ۶۷۶‌میلیارد تومان بوده و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۹/ ۴۱۶‌میلیارد تومان بوده که ۳/ ۶۲‌درصد افزایش یافته است.

تمام درآمدهای ۶ماهه شرکت مذکور از طریق فروش داخلی به دست آمده است. جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره ۶ ماهه برابر با ۷/ ۷۵۲‌میلیون تومان است.

سباقر در گزارش ماهانه خود که روی کدال قرار داده است، از کسب درآمد ۸/ ۳۹‌میلیارد تومانی طی یک ماه شهریور خبر داده است؛ رقمی که نسبت به مردادماه به میزان ۶/ ۳‌درصد و همین‌طور نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲/ ۶۸‌درصد رشد کرده است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد، فروش شهریور شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۶/ ۱۱۳درصد افزایش یافته است. طبق این اطلاعات ۷/ ۴۱‌درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۵۸‌درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است.

سیمان باقران از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹/ ۱۵۷‌میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶/ ۸۷‌میلیارد تومان) به میزان ۳/ ۸۰‌درصد رشد داشته است.

از کل ارزش ۱۵۷‌میلیاردی فروش شرکت، ۳/ ۵۵‌میلیارد تومان در بازار داخل و ۱۰۲‌میلیارد تومان در بازارهای خارجی تحقق یافته است. این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷/ ۱۶ و ۳/ ۷۱‌میلیارد تومان بوده است، بنابراین فروش داخلی شرکت طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۵/ ۲۳۱‌درصد و صادرات آن حدود ۴۴‌درصد رشد را به ثبت رسانده است. بر اساس این آمارها شرکت سیمان باقر را می‌توان یک شرکت صادرات‌‌‌‌محور قلمداد کرد.

کارخانه‌ پلاسکوکار سایپا در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه امسال، مبلغ ۵/ ۱۹۵‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶/ ۶۳‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶/ ۸۶‌درصد افزایش داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریورماه هم جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۲/ ۷۲۴‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبال (۴/ ۲۶۳میلیارد تومان) به میزان ۹/ ۱۷۴‌درصد افزایش یافته است. کل رقم ۷۲۴‌میلیارد تومانی شرکت طی این دوره از بازار داخلی کشور به دست آمده است، بنابراین کارخانه‌ پلاسکوکار سایپا در این دوره صادراتی نداشته است.

بیمه اتکایی امین در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۶/ ۱۹‌میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد و در مقابل مبلغ ۸/ ۴‌میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است، بنابراین این شرکت در این دوره تراز مثبت ۸/ ۱۴‌میلیارد تومان را ثبت کرده است. تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳/ ۹۶درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷/ ۱۰۵درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش ماهانه، بیمه اتکایی امین از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور هم مبلغ ۲/ ۱۸۰‌میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد و همچنین مبلغ ۶/ ۶۰‌میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است. از همین رو شرکت یادشده طی این دوره تراز مثبت ۶/ ۱۱۹‌میلیارد تومان را ثبت کرده است. هرچند ارقام مربوط به تراز مثبت برای سوددهی شرکت‌های بیمه‌‌‌‌ای اهمیت بالایی دارد، اما آنچه که برای اینگونه شرکت‌ها به عنوان اهرم‌های سودساز اصلی محسوب می‌شود نحوه سرمایه‌گذاری این درآمدهاست که البته محاسبات آن در گزارش‌های ماهانه ارائه نمی‌شود.

شرکت البرز دارو از بهره برداری پروژه خط مایعات جدید با هزینه 19.8 میلیارد تومانی و انتظار افزایش ظرفیت تولید مایعات بین ۴ تا ۵ میلیون شیشه خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، الیاس کهزادی مدیرعامل “دالبر” اعلام کرد: پروژه خط مایعات جدید شرکت در مساحتی به متراژ ۲۳۰۰ متر مربع منطبق با اصول GMP احداث شده و ماشین آلات جدید جهت جایگزینی با بخشی از ماشین‌آلات فرسوده خریداری شده و این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۹.۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

انتظار می رود افزایش تانک‌های تهیه و نوسازی ماشین آلات موجب افزایش ظرفیت تولید مایعات بین ۴ تا ۵ میلیون شیشه شود. تاثیر سود و زیانی پروژه متعاقباً از طریق کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

بجهرم در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری میزان درآمد شناسایی‌شده خود را طی این دوره برابر با ۶۰۴،۶۶۴ میلیون ریال گزارش کرده و مقدار درآمد‌های ثبت‌شده این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه بالغ‌بر ۳،۱۰۷،۹۳۶ میلیون ریال بوده اعلام‌شده است .

درآمد حاصل‌شده شرکت “بجهرم” در ششمین ماه سپری‌شده از سال جاری در مقایسه با ماه گذشته ۱۳ درصد اُفت درآمد را مشاهده کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با ۵۲ درصد رشد را به همراه داشته، درآمد‌های ثبت‌شده از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته ۳۷ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته است.

بیشترین میزان درآمد کسب‌شده طی این دوره یک‌ماهه در حوزه «انرژی الکترونیکی» با ۴۴۱،۹۸۷ میلیون ریال بوده و مابقی مقدار درآمد در اختیار «آمادگی تولید انرژی الکترونیکی» با ۱۶۲،۶۷۷ میلیون ریال بوده است.

میزان فروش شرکت “بجهرم”
فروش و ارائه خدمات بجهرم+بورس نیوز

میزان فروش/ارائه خدمات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در شهریورماه سال جاری، بالغ‌بر ۱،۳۹۳،۳۰۰ «مگاوات بر ساعت» گزارش‌شده که در مقایسه با ماه گذشته ۱,۴۸ درصد افزایش فروش داشته و مجموع فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه برابر با ۶،۳۶۱،۶۹۲ «مگاوات بر ساعت» به ثبت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۳ درصد رشد را در پی داشته است.

گزارش‌های محلی می‌گویند که بخش بزرگی از مردم السالوادور علاقه‌ای به بیت کوین ندارند و در حال فروش و تبدیل بیت کوین‌های خود به دلار هستند. طبق گزارش‌ها، صف‌های طولانی در برابر خودپردازهای بیت کوین به وجود آمده تا ۳۰ دلار بیت کوینی که دولت به آن‌ها داده است را از حساب‌هایشان برداشت کنند. البته دولت السالوادور گفته بود که این کار امکانپذیر نیست، اما مردم این کشور راه حلی برای انجام این کار پیدا کرده‌اند. مردم السالوادور متوجه شده‌اند که قفل دارایی‌هایشان پس از انتقال بیت کوین خود به آدرسی دیگر، از بین می‌رود و می‌توانند به صورت دلاری آن را برداشت کنند که همین امر منجر به تشکیل صف‌های بسیار طولانی در برابر خودپردازها شده است.

هر هفته سایت جهانی کیتکو نیوز در میان کارشناسان و سرمایه گذاران بازار طلا یک نظرسنجی برگذار کرده و از آن ها می خواهد تا آینده قیمت طلا را پیش بینی کنند.

از هفته گذشته ما شاهد افزایش احساسات نزولی در بازار طلا هستیم. در نظرسنجی که در این هفته برگذار شد کارشناسان برای طلا روند نزولی را پیش بینی کردند و در میان کارشناسان نیز احساسات صعودی و نزولی به یکدیگر نزدیک بودند.

اونس طلا در حال حاضر در عدد 1750 دلار قرار داشته و در نقطه بسیار حساسی قرار دارد چرا که تلاش می کند در این نقطه از پشتیبانی و حمایت برخوردار شود.

جدیدترین نتایج نظرسنجی هفته ای کیتکو نیوز نشان می دهد که تحلیلگران وال استریت به طلا بدبین هستند چرا که تغییر سیاست های پولی ایالات متحده از دلار آمریکا حمایت می کند و بازده اوراق قرضه را افزایش می دهد.

همچنین در میان سرمایه گذاران نیز با وجود اینکه آرای صعودی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است، میزان احساسات صعودی به پایین ترین میزان خود از هفت ماه گذشته رسیده است.

برخی از تحلیلگران همچنین خاطرنشان کردند که ممکن است به قیمت طلا از طرف بازار سهام نیز ضربه وارد شود چراکه هم اکنون تمرکز بازار بر روی رکورد های بازار سهام است.

این هفته 18 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلا کیتکو نیوز شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان 4 نفر یا 22 درصد خواستار افزایش قیمت طلا شدند. 11 تحلیلگر یا 61 درصد خواستار کاهش قیمت طلا در هفته پیش رو شدند و سه تحلیلگر یا 17 درصد نیز در کوتاه مدت نسبت به طلا بی طرف بودند.

در همین حال در مجموع 850 رای به دست آمده از سرمایه گذاران، 382 شرکت کننده یا 45 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته پیش رو بودند. 309 نفر دیگر یا 36 درصد معتقد بودند قیمت طلا کاهش می یابد و 159 رای دهنده یا 19 درصد بی طرف بودند.

دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت تهران در سررسید بهمن ۱۴۰۰، از چهارشنبه، ۷ مهر ماه ۱۴۰۰ در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بورس تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر سهام «شتران» از چهارشنبه ۷ مهر ماه لغایت ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ خبر داد.

براساس این اطلاعیه، معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و تنها از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارند، قابل انجام است.

با توجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

 

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار از کوتاه شدن فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها خبر داد.

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر فوق به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: با توجه به قدیمی بودن قوانین مربوط به فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها در قانون تجارت و همچنین کوتاهی برخی شرکت‌ها در انجام به موقع وظایف خود در مراحل افزایش سرمایه، در برخی موارد فرایند افزایش سرمایه زمانبر بوده و این موضوع گاهی به نارضایتی میان سهامداران شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منجر می‌شود.

به گفته وحید روشن‌قلب، در حال حاضر اقداماتی برای اصلاح رویه‌های فوق در جریان است. مذاکرات لازم به‌منظور اصلاح قوانین قدیمی و همچنین طراحی سازوکار انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به‌صورت الکترونیکی برای حذف فعالیت‌های زمانبر و هزینه‎بر از جمله این اقدامات است.

وی طرح الکترونیک شدن افزایش سرمایه در فرایند مشارکت سهامداران از محل آورده نقدی و مطالبات را از جمله رویه‌های در دست اقدام برشمرد و افزود: در صورت به سرانجام رسیدن این طرح، برخی قوانین فعلی نیز اصلاح می‌شوند.

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در همین راستا ادامه داد: می‌توان امیدوار بود فرایند شرکت در افزایش سرمایه توسط سهامداران تسهیل شود و نیازی به مراجعه به بانک و مراکز پستی برای ارسال مدارک مربوطه نباشد. از طرف دیگر، این امر برای شرکت‌ها نیز منجر به کاهش مدت زمان و هزینه انجام فرایند و همچنین افزایش دقت در خصوص استخراج نتایج شرکت سهامداران در افزایش سرمایه می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، عدم انجام به موقع فرایند افزایش سرمایه منجر به نارضایتی به حق برخی سهامداران شده است که بخشی از آن مربوط به مشکلات موجود در ترکیب هیئت‌مدیره شرکت و به تبع آن طولانی شدن فرایند دریافت مجوز از ثبت شرکت‌ها و بخشی نیز به کوتاهی اعضای هیئت‌مدیره شرکت در انجام وظابف قانونی آنها باز می‌گردد.

روشن‌قلب در ارتباط با موضوعات مرتبط با تاخیر اعضا هیئت‌مدیره شرکت‌ها در انجام فرایند افزایش سرمایه خاطرنشان کرد: در این شرایط، سازمان بورس اقدام به دریافت دلایل و مدارک و مستندات از شرکت‌ها می‌کند و در صورت کافی نبودن دلایل، آرای مربوطه صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراض سهامداران شرکت گلتاش نسبت به طولانی شدن فرایند افزایش سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس پیگیری‌های لازم به‌منظور جلوگیری از طولانی‌تر شدن فرایند افزایش سرمایه را انجام داده و مجوز های مورد نیاز شرکت را نیز در سریع‌ترین زمان صادر کرده است.

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ادامه داد: هیئت مدیره شرکت گلتاش، موظف به پیگیری و تسریع در انجام اقدامات لازم هستند و روز گذشته (۳ مهر ماه) نیز گزارشی از اقدامات خود در سامانه کدال منتشر کردند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع توسط شرکت، اقدامات لازم مطابق با قوانین موجود انجام خواهد شد.

زمانی که سهام عدالت توزیع شد، عده‌ای حواله‌های اولیه را دریافت کردند اما در نهایت به آنها سهامی نرسید و از سوی دیگر وقتی شرایط امروز را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که عده‌ای همان شرایط دریافت سهام عدالت در آن مقطع زمانی گذشته را دارند و ممکن است با تخصیص دوباره سهام عدالت مشمول شوند اما در نهایت دولت درباره مشمولان و به طور کلی بحث جاماندگان سهام عدالت تصمیم می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان مطلب فوق درباره آخرین تصمیمات برای سهام عدالت جاماندگان گفت: بحث تعیین تکلیف سهام عدالت جاماندگان در حال حاضر موضوع مجلس و دولت است و در سطح حاکمیتی باید درباره جاماندگان سهام عدالت تصمیم‌گیری شود و موضوع سازمان بورس نیست.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این مرحله سازمان بورس دخالتی ندارد و تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی است و در سطح حاکمیتی تصمیم گرفته می‌شود که سهام عدالت جدید به چه شکلی و به چه کسانی تخصیص داده شود. پس از تصمیم‌گیری‌های نهایی و تخصیص سهام عدالت، بحث جاماندگان می‌تواند موضوع سازمان بورس باشد و به عنوان مجری عمل کند.

دهقان‌ دهنوی در پاسخ به این سوال که سهام جاماندگان از چه محلی تامین خواهد شد، اظهار داشت: دولت سهام‌دار شرکت‌های بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در سهام این شرکت‌ها حضور دارد. در برخی از شرکت‌های بورسی شده درصدهای بالاتری سهام دارد و شرکت‌هایی هم که هنوز وارد بورس نشده‌اند صددرصد آنها متعلق به دولت است.

وی گفت: دولت می‌تواند درباره دارایی‌های خود تصمیم بگیرد، این سهام متعلق به دولت است و می‌تواند درباره اینکه به چه ترتیبی از آن استفاده کند، تصمیم بگیرد اما هنوز جزییات آن مشخص نیست.

رییس سازمان بورس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود، توزیع سبد سهام عدالت در 10 سال گذشته عادلانه نبوده‌ است، تاکید کرد:‌ در آن مرحله‌ای که سهام عدالت توزیع شده مشخص نبوده که سهام کدام یک از این شرکت‌ها نصیب چه کسی می‌شود. البته شرکت‌های بزرگ که سهام کافی داشتند به همه سهامداران تخصیص پیدا کرده‌اند.

وی تاکید کرد:‌ از سوی دیگر سهام برخی از شرکت‌های کوچک‌تر به صورت منطقه‌ای تخصیص پیدا کرده و سعی شده ترکیب یکنواختی باشد و در مرحله اول ارزش خالص دارایی‌ها حساب شده است که همه ارزش یکسانی داشتند و به همین دلیل هم توزیع سبد سهام عدالت به طور شانسی نبوده و کاملا به صورت مساوی تقسیم شدند.

به‌رغم نوسان محدود بهای ارز، بازارهای مالی و مشتقه بورس کالا هفته گذشته وضعیت نسبتا متعادلی داشتند؛ اگرچه نوسانات قیمتی بسیاری هم رخ داد. هفته گذشته، حجم معاملات کل دو بازار مالی و مشتقه بورس کالا به ۵/ ۵۱۳میلیارد تومان بالغ شد که رقم برجسته و جذابی به شمار می‌رود. بیشترین حجم معاملات در بازار گواهی سپرده، به‌عنوان مهم‌ترین رکن کالایی بازار مالی، به داد و ستد سکه‌ بازمی‌‌‌گشت. در بازار مشتقه شاهد بودیم که بیشترین حجم معاملات مربوط به قراردادهای آتی زعفران بود، آن‌‌‌هم در شرایطی که مهم‌ترین دلیل حمایت از حجم معاملات، همین رشد قیمت‌ها و نوسان جذاب نرخ بود.
سکه، پیشتاز بازار گواهی سپرده کالایی
در جریان معاملات هفته منتهی به ۲مهرماه، در بازار مالی بورس کالای ایران، ۲میلیون و ۴۶هزار گواهی سپرده کالایی به ارزش ۴/ ۱۳۸میلیارد تومان بر پایه دارایی‌های سکه طلا، زعفران نگین و پوشال، زیره سبز، پسته بادامی و فندقی و برنج طارم دست به دست شد و بیشترین حجم و ارزش معاملات به سکه طلا اختصاص یافت.

به گزارش کالاخبر، در هفته‌ای که گذشت، طی معاملات، سکه طلا با یک‌میلیون و ۷۱هزار و ۵۰۰گواهی سپرده به ارزش ۸/ ۱۲۳میلیارد تومان در جایگاه نخست معاملات ایستاد و پس از آن زعفران نگین با ۹۳۶هزار و ۳۰۲گواهی سپرده به ارزش ۱۳۷میلیارد و ۶۲۰میلیون ریال دوم شد.

معامله‌گران ۲۹هزار و ۸۸گواهی سپرده زعفران پوشال را نیز دست به دست کردند و ارزش ۳میلیارد و ۵۳۷میلیون ریالی را برای دارایی پایه مذکور رقم زدند تا با این آمار معاملاتی، زعفران پوشال همچنان رتبه سوم حجم معاملات هفتگی را کسب کند، اما جایگاه سوم ارزش معاملات به برنج اختصاص داشت. به عبارت دیگر، ۸هزار و ۷۹۶گواهی سپرده برنج طارم درحالی در بازار خرید و فروش شد که ارزشی بالغ بر ۳میلیارد و ۴۵۶میلیون ریال برای آن ثبت شد. ۲۳۴گواهی سپرده پسته، فندق و بادام نیز در حالی در بازار خرید و فروش شد که ارزشی بالغ بر ۴۱۹میلیون ریال برای آن به ثبت رسید.

ثبت ۱۷۷هزار قرارداد آتی روی تابلوی بورس کالا
در هفته منتهی به ۲مهرماه ۱۴۰۰ در بازار مشتقه بورس کالای ایران، ۱۷۷هزار و ۶۴۸قرارداد آتی بر پایه دارایی‌های زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، نقره و صندوق طلا منعقد شد که ارزش ۱/ ۳۷۵میلیارد تومانی را در پی داشت.

در جریان معاملات هفته گذشته، ۱۶۰هزار و ۲۴۴قرارداد آتی زعفران نگین بر پایه دو دوره تحویل آبان و دی‌ماه امسال در حالی منعقد شد که ارزش حدود ۳۱۱میلیارد تومانی در بازار مشتقه بورس کالا به ثبت رسید. انعقاد ۳۶۱۷ قرارداد آتی زعفران پوشال نیز ارزش ۱/ ۵میلیارد تومانی را در یک سررسید آبان‌ماه در پی داشت.

معامله‌گران، ۹۲۷۷ قرارداد آتی نقره را نیز برای تحویل در سه سررسید مهر، آبان و آذر در حالی منعقد کردند که ارزش بیش از ۴/ ۱۹میلیارد تومانی را به ثبت رساندند. این حجم قرارداد آتی پس از حجم قراردادهای آتی زعفران نگین بالاترین رقم در کل بازار بود. حجم و ارزش قراردادهای آتی نقره به ترتیب رشد ۳۲ و ۲۵ درصدی داشت. انعقاد ۴۴۶۴ قرارداد آتی صندوق طلا در سه سررسید مهر، آبان و آذرماه امسال نیز ارزش ۳۹ میلیارد تومانی را رقم زد تا این دارایی پایه از نظر ارزش معاملات در رتبه دوم بازار قرار گیرد.

۴۳قرارداد آتی زیره سبز تحویل مهرماه سال‌جاری نیز به ارزش نزدیک به ۸/ ۳میلیارد ریال در بازار منعقد شد. در جریان معاملات هفته گذشته، ۳ قرارداد آتی پسته سررسید مهرماه امسال منعقد شد تا ارزش نزدیک به ۵۶۸ میلیون ریالی در بازار ثبت شود.

حجم معاملات محصولات پلیمری بورس کالای ایران با اهرم رشد تقاضا، افزایش یافت. محرک موثر رشد تقاضا را می‌توان سیاستگذاری اخیر نهادهای متولی دانست که با بهره‌‌‌گیری از سهمیه بهین‌یاب که ابزاری برای کنترل تقاضا به شمار می‌رود، بازار را مدیریت کرده و سبب رشد حجم تقاضای واردشده به تالار فیزیکی بورس کالا در آخرین هفته تابستان ۱۴۰۰ شدند که در نهایت افزایش حجم معاملات را رقم زد.

افزایش حجم معاملات پلیمرها از مسیر رشد تقاضا
پلیمرهای بورس کالا هفته گذشته در حالی مورد دادوستد قرار گرفتند که شاهد رشد حجم معاملات از مسیر افزایش تقاضای واردشده به این بازار بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، بازار محصولات پلیمری هفته گذشته با صعود 21درصدی تقاضا و رشد حجم معاملات همراه بود که حمایت نهادهای تصمیم‌‌‌ساز از رشد حجم تقاضا با محوریت سهمیه‌‌‌بندی بهین‌‌‌یابی، موجب شد فضا برای ورود خریداران بیش از پیش فراهم شود. این درحالی است که رشد تقاضای موجود نشان می‌دهد، بازبینی امکان خرید در زمان رکود در بازارهای کالایی می‌تواند محرک موثری برای حمایت از حجم معاملات در بازار محصولات پتروشیمیایی باشد. این داده، فضا را برای حمایت واقعی از حجم تولید در بازارها با محوریت پلیمرها فراهم می‌کند، آن هم در وضعیتی که پتانسیل التهاب کاهش یافته است. از سوی دیگر، وضعیت عمومی عرضه‌‌‌ها برای رشد حجم معاملات کافی بود که خروجی آن افزایش مجموع حجم دادوستد پلیمرها در تالار فیزیکی بورس کالای ایران محسوب می‌شود.

هفته گذشته به میزان 93هزار و 96تن مواد اولیه پلیمری در تالار فیزیکی بورس کالای ایران عرضه شد که این مقدار عرضه، کاهش محدود 2/ 2درصدی نسبت به هفته ماقبل داشت. میزان عرضه محصولات پلیمری در بورس کالای ایران طی هفته‌‌‌های اخیر روند کاهشی را نشان می‌دهد، اما هنوز هم میزان عرضه‌‌‌ها، بالاتر از متوسط عرضه‌‌‌های هفتگی سال‌جاری ارزیابی می‌شود. بنابراین هنوز هم سطوح عرضه فعلی در کنار حمایت تقاضا، پتانسیل رشد حجم معاملات را در بر دارد. گواه این ادعا نیز رخدادهای معاملاتی هفته گذشته است که با رشد میزان تقاضا در بازار، حجم معاملات به میزان 12درصد افزایش یافت. به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته به میزان 106هزار و 57تن تقاضا در برابر عرضه پلیمرها به ثبت رسید که ثمره تقابل این دو نیروی حیاتی معاملات، دادوستد 76هزار و 595تن ماده اولیه پیلمری بود. نرخ‌های پایه اعلامی در هفته ماقبل با اهرم قیمت‌های جهانی ترکیبی از افزایش و کاهش را داشت، اما نمی‌توان از ذهنیت افزایشی اهالی بازار برای نرخ‌های پایه در هفته گذشته، همچون محرکی اثرگذار بر ارتقای سطح دادوستد پلیمرها صحبت کرد؛ چرا که از میان دو اهرم اصلی تعیین‌کننده نرخ پایه، یعنی متوسط هفتگی بهای نیمایی دلار و قیمت‌های جهانی، تحرکات جدی قیمتی در بهای ارز آزاد و نیمایی طی هفته گذشته دیده نشد و به‌رغم صعود بهای نفت در این مدت، تاثیرپذیری قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمیایی از افزایش بهای نفت خام منطقی است، اما با یک وقفه قابل پذیرش است. در هر حال بازارهای جهانی هم افزایشی شده‌‌‌اند.

مخابره سیگنال صعودی از بازارهای جهانی
به طور کلی می‌توان بیان کرد، روند کلی در بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی هنوز افزایشی ارزیابی می‌شود که این سیگنال در وضعیتی که بهای نفت خام به سقف خود رسیده، همچنین فضا برای استمرار رشد آن نسبتا مهیاست و می‌تواند از لحاظ روانی و فنی محرک مضاعفی برای بازار و رشد قیمت‌های جهانی باشد.

توفان آیدا سواحل خلیج مکزیک را دچار آسیب جدی کرده است، از این رو قیمت نفت برنت در معاملات هفته گذشته بازارهای جهانی با صعود همراه بود. در جریان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی 24 سپتامبر، هر بشکه نفت خام برنت با قیمت 78 دلار و 9 سنت معامله شد که بیشترین مقدار از اکتبر 2018 تاکنون به شمار می‌رود. برایند تکانه‌‌‌های قیمتی نفت برنت نشان می‌دهد که در ماه گذشته رشد بهای نفت خام بالغ بر 8درصد بوده و هفته گذشته 65/ 3درصد افزایش بها را تجربه کرده است. اختلال در تولید نفت سواحل خلیج مکزیک به دنبال توفان آیدا و سایر توفان‌‌‌های اخیر در آمریکا، ذخایر نفت این کشور را کاهش داده است. داده‌‌‌های منتشرشده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد که طی هفته گذشته 5/ 3 میلیون بشکه از میزان ذخایر نفت این کشور کاهش یافته و میزان این ذخایر در حال حاضر به 414میلیون بشکه رسیده که کمترین مقدار از اکتبر 2018 تاکنون است.

بعید نیست با رشد بهای نفت خام شاهد استمرار روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشیم که به معنی ثبت رکوردهای جدید قیمتی خواهد بود. به احتمال قوی با توجه به رشد محدود بهای نیمایی ارز و افزایش قیمت‌های جهانی رشد نرخ‌های پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در برخی از گریدها چندان دور از ذهن نیست؛ اگرچه تا زمان اعلام رسمی قیمت‌ها نمی‌توان اظهارنظر قاطعی کرد. در هر حال بازار محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا نسبت زمانی به که شاهد رشد روزشمار بهای ارز بودیم، از تعادل نسبی برخوردار شده است؛ شاید بتوان از نام رکود در این بازار استفاده کرد. در این شرایط که جذابیت خرید حداکثری مواد اولیه کاهش یافته و شاهد رشد مستمر قیمت‌های پایه هستیم، شاید داده‌‌‌های جذابی برای حمایت از بازار نباشد.

افت محدود معاملات شیمیایی‌های بورس کالا
هر سه داده حیاتی معاملات مواد اولیه شیمیایی بورس کالا طی هفته گذشته به میزان محدودی کاهش داشت. در هفته گذشته به میزان 41هزار و 999تن انواع محصولات شیمیایی در تالار فیزیکی بورس کالای ایران عرضه شد که نسبت به عرضه هفته ماقبل آن، نزدیک به 3درصد کاهش داشت. در برابر این میزان عرضه، تقاضایی به اندازه 38هزار و 175تن شکل گرفت که از افت 2درصدی حکایت دارد. بنابراین حجم معاملات از هر دو مسیر افت عرضه و تقاضا در کنار هم با کاهش 6درصدی همراه شد و در نهایت با معامله 78 درصد از عرضه‌‌‌های هفته گذشته، حجم معاملات را در کانال 32هزار و 836 تن به ثبت رساند.

احتیاط در رفتار معامله‌‌‌گران گواهی سپرده سکه طلا در بازار مالی بورس کالا ظرف روزهای اخیر شدت پیدا کرده و همین موضوع باعث شده است تا هر گواهی سکه در این بازار نسبت به ارزش بنیادی خود با نرخی کمتر مورد دادوستد قرار گیرد. نوسان محدود نرخ ارز در بازار داخل ظرف دو هفته اخیر و تضعیف بهای طلا در بازارهای جهانی از منفی شدن انتظارات معامله‌‌‌گران این بازار طی روزهای اخیر حمایت کرده است.

خودنمایی احتیاط در رفتار معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس کالا
بررسی روند معاملات گواهی سکه طلا در رینگ بازار مالی بورس کالای ایران از منفی شدن انتظارات تورمی میان خریداران در این بازار ظرف سه هفته اخیر حکایت دارد. البته هفته گذشته میزان انتظارات منفی میان معامله‌‌‌گران این بازار افزایش قابل‌توجهی داشت، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که طی هفته قبل، میانگین نرخ معامله هر گواهی سکه بین یک تا سه درصد، کمتر از نرخ معادل آن در بازار فیزیکی کشور بود.

به شکل بنیادی انتظار می‌رود ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر 01/ 0ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی باشد، اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضاست، از همین‌‌‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌‌‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. فروش هر گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا با نرخی بین یک تا سه درصد کمتر از ارزش بنیادی آن در هفته قبل، از استمرار ذهنیت تعدیل نرخ میان فعالان این بازار حکایت دارد.

ذهنیت کاهشی ایجادشده میان معامله‌‌‌گران گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا طی روز ابتدایی هفته جاری نیز ادامه یافت و باعث شد در زمان تنظیم این گزارش، میانگین نرخ هر گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا حدود 2درصد کمتر از نرخ معادل هر گواهی سکه در بازار فیزیکی کشور باشد.

اینکه چه عواملی باعث شد مجددا معامله‌‌‌گران گواهی سکه در خریدهای خود تردید به خرج دهند و احتیاط آنها در خرید، بهای گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا را با افت نرخ روبه‌رو کرد، موضوع مورد بررسی در این گزارش است. نوسان نرخ اسکناس آمریکایی در بازار داخل و بهای طلا در بازارهای جهانی دو پارامتر بنیادی تعیین‌‌‌کننده ارزش سکه در بازار فیزیکی و مالی کشور است. پیش‌بینی معامله‌‌‌گران از نوسان این دو فاکتور باعث می‌شود که خرید سکه در بازار فیزیکی و بازار مالی بورس کالا با نرخی بالاتر یا کمتر از ارزش ذاتی این دارایی انجام شود.

ظرف شهریورماه، نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد رشد 6درصدی داشت و این افزایش سیگنالی در جهت تقویت بهای سکه در بازار فیزیکی و گواهی آن در بازار مالی بورس کالا بود. اما ظرف یک ماه منتهی به پایان شهریور، بهای اونس جهانی طلا با افت 2درصدی روبه‌رو شد و از 1805 دلار به ازای هر اونس به 1768 دلار به ازای هر اونس تا روز پایانی شهریورماه عقب‌‌‌نشینی کرد. به این ترتیب می‌توان گفت، افت 37دلاری هر اونس طلا در شهریورماه سال‌جاری و ترس از استمرار این روند کاهشی از تضعیف نرخ سکه در بازار فیزیکی و گواهی آن در بازار مالی بورس کالا حمایت کرد.

در نهایت، میانگین بهای هر گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا ظرف آخرین ماه از تابستان امسال افتی 4 درصدی داشت. این در حالی بود که در این بازه زمانی نرخ هر سکه در بازار فیزیکی کشور با افت 5/ 2درصدی همراه شد. پیشی گرفتن گواهی سکه از سکه فیزیکی در بازار مالی بورس کالا در مسیر کاهش قیمت بیانگر آن است که معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس کالا به آینده این بازار خوش‌بین نیستند و انتظار دارند ظرف روزها و هفته‌‌‌های آینده سکه بخش بیشتری از ارزش خود را در بازارهای کشور از دست بدهد.

احتمال افت نرخ ارز در بازار داخل ظرف روزهای آینده و ترس از تضعیف بیشتر قیمت طلا در بازارهای جهانی، مهم‌ترین دلیل افزایش احتیاط در رفتار معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس کالا در هفته قبل بود.

گواهی سپرده سکه از سیگنال‌‌‌های مثبت ارزی جا ماند
در شهریورماه عمدتا نرخ دلار در کانال 27هزار تومانی نوسان داشت. البته در روزهای ابتدایی این ماه، دلار در بازار آزاد به کانال 28 هزار تومان نیز پا گذاشت، اما نوسان نرخ ارز در این کانال قیمتی چندان دوام نداشت. همچنین در اواسط شهریورماه دلار در بازار آزاد به کانال 26هزار تومانی عقب‌‌‌نشینی کرد، اما این کانال قیمتی نیز چندان دوامی نداشت.

در مجموع در عمده روزهای شهریورماه، دلار در بازار آزاد در کانال 27هزار تومانی نوسان داشت. در نهایت نیز نرخ دلار در بازار آزاد در روز پایانی شهریور به 27هزار و 570تومان رسید و در مجموع با افزایش 6درصدی نرخ در این ماه روبه‌رو شد. نرخ ارز در بازار آزاد ظرف شهریورماه رشد 6 درصدی داشت، اما این افزایش قیمت در بازار گواهی سپرده سکه طلا منعکس نشد. درواقع این‌گونه به‌‌‌نظر می‌رسد که معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس کالا به تثبیت نرخ ارز در سطوح فعلی اطمینان ندارند، در نتیجه جانب احتیاط را در خریدهای خود رعایت می‌کنند.

افت طلای جهانی حامی عقبگرد قیمتی سکه در بازار مالی بورس کالا
ظرف یک هفته اخیر طلا در بازارهای جهانی حدود 15دلار دیگر از ارزش خود را از دست داد.

بهای هر اونس جهانی طلا در روز ابتدایی هفته قبل، یعنی دوشنبه بیستم سپتامبر، برابر 1764 دلار بود، این نرخ تا 1775 دلار نیز تا روز سه‌‌‌شنبه بالا رفت، اما در روزهای بعد وارد مسیر کاهش نرخ شد و در نهایت ظرف این هفته 8/ 0درصد از ارزش خود را از دست داد.

برگزاری جلسه فدرال‌رزرو و سیاست‌‌‌های اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی ایالات‌متحده باعث افزایش ارزش شاخص دلار آمریکا و کاهش ارزش طلا در هفته جاری بود. فدرال‌رزرو روز چهارشنبه هفته گذشته برابر 22 سپتامبر، نشستی برگزار کرد که در آن تصمیم گرفته شد از ماه نوامبر (یک ماه و چهار روز آینده) از میزان خرید اوراق قرضه بکاهد.

همچنین در این نشست توافق شد که خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا در نیمه دوم سال 2022 متوقف شود. افزایش بازده اوراق قرضه این کشور و بهبود اشتغال از دیگر تصمیماتی است که در این نشست بر سر آن توافق شد.

اجرای این سیاست‌‌‌ها می‌تواند به کاهش تورم در ایالات‌متحده و بهبود شاخص دلار آمریکا منجر شود که سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی به ‌‌‌شمار می‌رود. اجرایی شدن سیاست‌‌‌های اعلامی از سوی فدرال‌رزرو با بهبود جایگاه سرمایه‌‌‌ای دلار از ارزش طلا خواهد کاست.

نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز از تضعیف جایگاه طلا میان سرمایه‌گذاران بزرگ و خرد حکایت دارد. در نظر‌سنجی هفتگی کیتکونیوز 18نفر از تحلیلگران وال‌‌‌استریت شرکت کردند که 22درصد آنها برآورد کردند طلا ظرف هفته آینده با رشد قیمت روبه‌رو خواهد شد. همچنین 61درصد به افت نرخ طلا در هفته پیش‌‌‌رو رای داده و 17درصد نیز نظر ممتنع در این باره دادند.

در حال حاضر اغلب تحلیلگران بین‌المللی امیدی به صعود مجدد نرخ طلا در بازارهای جهانی ندارند، اما برخی معتقدند بحران مالی شرکت چینی «اورگرند» می‌تواند جایگاه طلا را به‌‌‌عنوان دارایی امن ظرف هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های آینده تقویت کند.

در عین حال برخی دیگر از تحلیلگران بین‌المللی ریزش طلا در بازارهای جهانی را فراتر از توان اثرگذاری سیاست‌‌‌های انقباضی اعلامی از سوی فدرال‌رزرو می‌‌‌دانند.

مارک چندلر، مدیرعامل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس در مورد آینده طلا به کیتکونیوز گفت بر این باور است که طلا در هفته پیش‌‌‌رو روزهای خوشی را سپری نخواهد کرد، اما بدبینی ایجادشده نسبت به این دارایی را درست نمی‌‌‌داند؛ چرا که معتقد است خوش‌بینی ایجادشده نسبت به تغییر سیاست‌‌‌های پولی در ایالات‌متحده آمریکا اغراق‌‌‌آمیز بوده و مشخص شدن آن می‌تواند بخشی از ریزش طلا را در میان‌مدت جبران کند.

در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران آماری از فروش نفت ایران در هفت‌ماه نخست سال‌جاری میلادی ارائه داد که علاوه بر نامتداول بودن انتشار چنین آماری در دوران تحریم، موجب بحث‌های زیادی در مورد صحت و سقم این ارقام شده است.

بر اساس گزارش اتاق تهران، ایران در دوره مذکور کمتر از ۱۱ میلیون دلار نفت به ‌چین فروخته است که نشان‌دهنده سقوط ۹۹‌درصدی آن نسبت به ‌۷‌ماه نخست ۲۰۲۰ است که در آن زمان ۷۶۶ میلیون دلار نفت به ‌این کشور صادر شده بود. این آمار از چند جهت مورد تردید واقع شد. نخست اینکه در حالی اتاق از تقریبا صفر شدن صادرات به‌چین در دوره ۷ ماهه خبر می‌دهد که نهادهای بین‌المللی مانند تنکرترکرز، کپلر و پترولجستیک که عبور و مرور نفتکش‌ها را ردیابی می‌کنند، معتقدند با کاهش محدودیت‌های قرنطینه در نیمه دوم سال گذشته میلادی و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، روند صادرات نفت کشور روبه‌افزایش بوده و ارقامی از ۱۰۰ هزار بشکه تا ۵/ ۱میلیون بشکه برای ماه‌های مختلف سال۲۰۲۱ ارائه داده‌اند.

البته در‌ماه مه، فروش نفت به ‌چین به ‌دلایل نامعلومی به‌شدت کاهش یافت و نزدیک به ‌صفر شد. نکته دوم اینکه، گزارش اتاق تهران به ‌هیچ منبع داخلی یا خارجی استناد نمی‌کند.

مسوولان داخلی معمولا از اعلام رقم فروش نفت به‌‌دلیل سوء‌استفاده‌های احتمالی خودداری می‌کنند. در این میان، الیاس نادران بهمن پارسال (مصادف با ژانویه ۲۰۲۱) از قول وزیر نفت گفته بود صادرات نفت ایران روزانه ۹۰۰ هزار بشکه بوده است. علاوه بر این، در ماه‌های گذشته یکی از مسوولان رده‌بالای کشور در پاسخ به‌ پرسش «دنیای‌اقتصاد» در این مورد، رقم ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز را اعلام کرده بود.

ارقام اتاق تهران از فروش نفت
اتاق بازرگانی تهران مدعی شده در هفت‌ماه اول سال ۲۰۲۱ فقط ۹/ ۱۰میلیون دلار صادرات نفتی به ‌چین داشته‌ایم و این یعنی ۹۹‌درصد کاهش نسبت به‌۷۶۶ میلیون دلار درآمد نفتی سال گذشته در همین مدت.

جالب اینکه دوره پایه یعنی ۷ ماهه سال گذشته میلادی آنقدر قوی نبوده که موجب چنین ریزشی شود. در واقع، در صورت فرض بشکه‌ای ۴۰ دلار برای نفت ایران در دوره اوج پاندمی که با کاهش قیمت‌ها همراه بود، به‌رقم ۹۰ هزار و ۳۳۰ بشکه صادرات روزانه می‌رسیم. این رقم برای هفت ماهه سال ۲۰۲۱، با فرض قیمت نفت ۵۰ دلار برای هر بشکه معادل حدود هزار بشکه در روز خواهد بود که آنقدر کم است که می‌توان آن را صفر فرض کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم پس از انتشار این آمار در توییتی در این‌باره این ارقام را تایید کرد و گفت: «کشورهای منطقه سهم صادرات کالاهای نفتی ایران را تصاحب کرده‌اند. با ادامه تحریم‌ها اقتصاد ایران فرصت‌های بیشتری از دست می‌دهد.» در این میان، رضی حاجی آقاامیری، عضو نمایندگام اتاق تهران به ‌تجارت‌نیوز گفت: «احتمالا دلیل عدم‌تمایل چینی‌ها، سیاست‌های بین‌المللی علیه ایران است. چین قبلا هم نشان داده‌ که می‌تواند از تحریم‌ها تبعیت کند.»

اما رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، مجیدرضا حریری نظر دیگری دارد و این آمار را نادرست می‌داند. او در این‌باره گفت: «‌این تنها بخشی از صادرات نفتی ما به‌چین است و میزان دقیق آن نیست… میزان واقعی خرید نفتی چینی‌ها از ایران هرگز منتشر نمی‌شود و جزو آمار محرمانه کشور است.»

حریری استدلال می‌کند که «وقتی صادرات غیرنفتی ما کفاف نیمی از واردات ضروری ما را نمی‌دهد پس بقیه پول آن با فروش نفت تامین شده است.»

آمار متفاوت موسسات خارجی
متوقف‌شدن صادرات نفت ایران به‌ چین برای دوره‌های کوتاه و به‌صورت موقتی در شرایط تحریمی معقول به‌نظر می‌رسد، همان‌طور که در ‌ماه مه امسال چنین امری رخ داد. شرکت پترولجستیک که نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند اواسط ‌ماه مه گفته بود که فروش نفت ایران به‌ بزرگ‌ترین واردکننده جهان که در آوریل به ‌۷۰۳هزار بشکه در روز رسیده بود، در مه تقریبا صفر شده بود.

با این حال، سارا وخشوری از شرکت مشاوره بین‌المللی SVB میزان صادرات به‌چین را ۶۰۰ هزار بشکه در روز برای‌ماه مه برآورد کرده بود.

همچنین موسسه کپلر میزان کل فروش نفت ایران برای ‌ماه فوریه را ۲۴۸ هزار بشکه روزانه و برای ژانویه ۲۵۴هزار بشکه در روز تخمین زده است. این موسسه همچنین گفته صادرات نفت ایران در ‌ماه هفتم سال (جولای) ۱۰۱ هزار بشکه بوده است. خبر‌گزاری رویترز در این‌ماه گزارش کرد که تولید نفت ایران هم به‌ ۹/ ۱میلیون بشکه در روز کاهش یافته که حدود نصف میزان تولید زمانی است که تحریم‌های آمریکا هنوز اعمال نشده بود‌ با این حال‌ اوپک تولید نفت ایران را برای این ‌ماه ۲ میلیون و ۴۸۵ هزار بشکه در روز گزارش کرده است.

به‌طور کلی کپلر معتقد است ایران در هفت‌ماه نخست سال ۲۰۲۱، به‌طور متوسط ۲۲۳ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. موسسات دیگر عمدتا خوش‌بین‌تر از کپلر هستند.

شرکت رفینیتیو هم برای‌ ماه مارس صادرات به‌ چین را نزدیک به‌ یک میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود که رقم بالایی محسوب می‌شود. آمار پلتس هم نشان ‌می‌دهد صادرات نفت ایران از فصل آخر سال ۲۰۲۰ روندی صعودی به ‌خود گرفته است و در ژانویه امسال بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز بوده است.

هر‌کدام از این ارقام به‌صورت تقریبی است و بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای برآورد می‌شوند. با این حال، اخیرا اویل‌پرایس هم در گزارشی میزان صادرات نفت ایران را حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز ارزیابی کرده بود. بر اساس این پایگاه خبری تحلیلی، صادرات نفت ایران نسبت به‌ سال گذشته میلادی حدودا دو برابر شده است.

ردیابی صادرات از راه تولید
مصرف داخلی نفت ایران چیزی در حدود ۷/ ۱تا ۸/ ۱میلیون بشکه در روز است، بنابراین هر تولیدی بالاتر از این رقم به‌معنای مازاد تولید است که یا صادر یا ذخیره خواهد شد. به‌گزارش اوپک، ایران در سال گذشته میلادی به‌طور متوسط یک میلیون و ۹۸۸ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده که با توجه به ‌پاندمی کرونا و افت تقاضای داخلی در آن زمان می‌توان گفت هم مصرف در کشور پایین بود و هم صادرات.

با این حال، اگر فرض کنیم مصرف داخلی در سال۲۰۲۱ به ‌دوره پیش از همه‌گیری بازگشته، به‌مازاد تولید بیش از ۴۰۰ هزار بشکه‌ای برای سه‌ماهه اول و بالاتر از ۶۰۰ هزار بشکه در روز برای سه‌ماهه دوم می‌رسیم.

به ‌گفته اوپک، ایران در فصل اول سال به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار بشکه در روز و طی فصل دوم آن ۲میلیون و ۴۴۳ هزار بشکه روزانه نفت تولید کرده است. این ارقام به‌وضوح نشان‌دهنده رشد تولید نسبت به ‌پارسال و در بازه ۶ماه اول سال‌جاری است. حال آنکه افزایش تولید بدون یافتن مشتری چندان معنایی ندارد، بنابراین اگر همچنان ارقام منتشره اتاق تهران را درست فرض کنیم، باید گفت صادرات ایران به ‌مقاصد دیگری روانه شده است.

هرچند با توجه به ‌بی‌منبع بودن این آمار احتمال غلط بودنش هم وجود دارد. علاوه بر این، این امکان هست که در چند ‌ماه گذشته روند صادرات کاهشی بوده باشد چراکه چین در ماه‌های اخیر دست به‌ مصرف ذخایر نفتی زده که در دوره ارزانی نفت در سال گذشته خریداری کرده بود‌ اما این به‌معنای صفر‌شدن صادرات به‌چین نیست.

همان‌طور که گفته شد پیش از این نیز منابعی در داخل از صادرات نفت ۹۰۰‌‌هزار بشکه‌ای و همینطور ۵۰۰-۶۰۰ هزار بشکه‌ای سخن گفته بودند.

جدی‌ترین تلاش برای تقابل با معاملات ارزهای دیجیتال توسط دولت چین اجرایی شد. مقایسه نسخ قبلی قوانین محدودکننده‌ بانک خلق چین با نسخه‌‌ فعلی، نشان می‌دهد که این نسخه جدی‌ترین محدودیت‌ها را برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال به همراه خواهد داشت.
تقابل اژدهای زرد با رمزارزها
طی اعلامیه‌ای که در روز جمعه منتشر شد، بانک‌ها و سایر موسسات مالی از ارائه هرگونه خدمات در راستای تسهیل تجارت ارزهای دیجیتال منع شدند. این حتی شامل ارتباط داخلی با صرافی‌ها و فعالان این حوزه در خارج از چین نیز می‌شود. در پی رسیدن این خبر در روز جمعه ارزهای دیجیتال نزولی شدند و بیت‌کوین ناحیه حمایتی ۴۰‌هزار دلاری را لمس کرد و برگشت. اما در روز شنبه توانست با رشدی تقریبا ۳ درصدی به کانال ۴۲ هزار دلاری بازگردد.

پیگرد هرگونه ارتباط با ارزهای دیجیتال در چین
اوضاع معاملات رمزنگاری در چین بدتر می‌شود. مقایسه ممنوعیت‌های قبلی معاملات رمزارزها و نسخه جدید این محدودیت‌ها که در روز جمعه اعلام شد، نشان می‌دهد که آخرین نسخه محدودیت‌ها، جدی‌ترین و سخت‌ترین آنها خواهد بود. بانک خلق چین (PBoC) اقدامات سختگیرانه‌تری را در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال اعلام کرد که برای اولین بار، معاملات مربوط به رمزارزها از جمله خدمات ارائه شده توسط صرافی‌های ارز دیجیتال خارج از چین را غیرقانونی اعلام می‌کند. اعلامیه روز جمعه بانک خلق چین، بانک‌ها و سایر موسسات مالی را از ارائه خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال، از جمله تبادلات پول فیات به رمزارزها، یا تبدیل یک رمزارز به رمزارزی دیگر، منع می‌کند. هر کسی که به نحوی در تسهیل این تجارت نقش داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد؛ حتی افرادی که در داخل چین زندگی می‌کنند و برای صرافی‌های ارز دیجیتال خارج از کشور که به چین خدمات ارائه می‌دهند، کار می‌کنند. افرادی که در زمینه پشتیبانی فنی، استراتژی بازاریابی و پرداخت و تسویه‌حساب کار می‌کنند نیز به دلیل مشارکت آگاهانه در تجارت ارزهای دیجیتال، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این نسخه محدودیت‌گذاری در چین، ۱۰ نهاد مالی مشارکت داشتند. که نشانه بارز جدی بودن آخرین ممنوعیت است. موارد قبلی تنها توسط هفت آژانس امضا شد. بیل بیشاپ، نویسنده خبرنامه سینوسیسم، گفت:‌ این ممنوعیت به وضوح نشان می‌دهد که تلاشی چند سازمانی است. ‌

اداره فضای مجازی چین (CAC)، دادگاه عالی مردم (SPC)، دادستان عالی مردم (SPP) و دفتر امنیت عمومی (PSB) در حال حاضر در آخرین سرکوب دست دارند. بیشاپ در مصاحبه با کوین‌دسک گفت که مشارکت نهادهای مجری قانون و نه نهادهای مدنی، به این معنی است که صنعت ارزهای دیجیتال در چین اکنون شکل «جرم مالی» به خود گرفته است. به طور کلی، دادگاه عالی مردم، دادستان عالی مردم و دفتر امنیت عمومی، سه بخش اصلی سیستم قضایی چین هستند. این نشان می‌دهد که این بار چین واقعا به دنبال این صنعت افتاده است. این در حالی است که دولت چین قبلا نیز در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ محدودیت‌هایی برای معاملات و عرضه اولیه توکن‌های جدید وضع کرده بود.

اثر محدودیت چینی در بازار ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال در روند نزولی اخیر خود بخشی از ارزش خود را از دست داده‌اند. بیت‌کوین که همواره در صدر اخبار ارزهای دیجیتال قرار دارد، تا قبل از خبر محدودیت‌گذاری چین در مرز ۴۲ هزار دلار قرار داشت. اما با رسیدن این خبر طی مدت کوتاهی تا مرز حمایتی مهم ۴۰ هزار دلاری حرکت کرد. اما نهنگ‌های بازار در روز جمعه و شنبه مانع افت بیشتر این ارز دیجیتال به زیر مرز ۴۰ هزار دلار شدند. اما برخی از تحلیل‌گران فنی معتقدند که این پایان روند نزولی در بازار نخواهد بود. شاخص خالص جریان سرمایه از صرافی‌ها در روز شنبه نشان می‌دهد که در چند روز اخیر، جریان سرمایه به سمت صرافی‌ها مثبت شده است که این نشان‌دهنده سودگیری برخی معامله‌گران کوتاه‌مدت در بازار است. به طور کلی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازار افتی دیگر را تجربه خواهد کرد که این بار بیت‌کوین به مصاف حمایت ۳۹ هزار دلار خواهد رفت.

در اولین روز هفته، دلار و سکه در مسیر کاهشی قرار گرفتند. روز شنبه سکه امامی مرز روانی ۱۲ میلیون تومانی را از دست داد و با ۱۳۰ هزار تومان افت به بهای ۱۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که زمینه‌ساز افزایش فروش‌ها در بازار سکه شد، ریزش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی انتهای هفته بود.
ریزش پاییزی در بازار سکه
طلای جهانی از ابتدای هفته گذشته در مسیر افزایشی قرار گرفت و حتی توانست به محدوده هزار و ۷۸۰ دلاری برسد. با این حال، از بعدازظهر پنج‌شنبه میزان فروش‌ها در بازار طلا افزایش پیدا کرد و قیمت این فلز گران‌بها تا محدوده هزار و ۷۵۰ دلار پایین رفت. با ثبت چنین افتی، میزان فروش‌ها در معاملات پشت خطی بازار داخلی بالا رفت. گفته می‌شود که روز جمعه، سکه در بازار پشت خطی زیر مرز ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شد. برخی از سکه‌بازان امیدوار بودند که روز شنبه دلار در مسیر افزایشی قرار بگیرد و مانع از اثرات نزولی اونس طلا شود. با این حال، دلار در روز شنبه توان افزایش خاصی از خود نشان نداد تا فعالیت فروشندگان در بازار سکه بیشتر شود.

 در اولین روز هفته، اسکناس آمریکایی ساعت ۳ بعدازظهر ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان قیمت خورد که ۱۵۰ تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود. شماری از فعالان باور داشتند که صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران زمینه‌ساز تغییر موقت انتظارات معامله‌گران و نزول بهای دلار شد. امیرعبداللهیان عنوان کرده بود که ما به میز مذاکره درباره توافق هسته‌ای برمی‌گردیم و مذاکرات به زودی از سر گرفته می‌شود.

  دلیل امیدواری نوسان‌گیران دلار
دیروز برخی از معامله‌گران سعی داشتند که چنین باوری را در بازار مطرح کنند که سر راه شروع مذاکرات، موانع زیادی وجود دارد. این دسته عنوان می‌کردند که ابهامات زیادی در مسیر مذاکرات هسته‌ای وجود دارد و اختلاف‌های دو طرف زیاد است. ممکن است تقویت چنین باورهایی در روزهای آتی زمینه‌ساز برگشت اسکناس آمریکایی شود. البته دلار در هفته‌های اخیر بارها سعی کرده که از محدوده مقاومتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور کند، ولی موفق نشده است.

شماری از معامله‌گران اعتقاد دارند تا زمانی که دلار از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور نکند، خریداران جدیدی به بازار وارد نخواهند شد.

برخی فعالان نیز عنوان می‌کنند که در طول نشست مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ پیشرفتی در مذاکرات ایران صورت نگرفت و همین عامل انتظارات صعودی در بازار را تقویت کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد عرضه بازارساز در اندازه‌ای قرار دارد که اجازه رشد را به قیمت دلار نداده است.

برخی از فعالان عنوان می‌کنند که در هفته‌های اخیر حجم اسکناس قابل توجهی در بازار وجود دارد و همین عامل موجب شده است که تا حدی نوسان‌گیران خریدهای سنگینی را صورت ندهند. آنها احساس می‌کنند که بازارساز در حال مداخله در بازار است و اجازه عبور اسکناس آمریکایی از مرز ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را نمی‌دهد.

  ارزش ذاتی سکه در مسیر نزول
بعدازظهر روز گذشته ارزش ذاتی سکه امامی به محدوده ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی رسید، حال آنکه در انتهای هفته قبل در محدوده ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار داشت. ریزش ارزش ذاتی فلز گران‌بهای داخلی نشان می‌داد که سکه در بازار نیز تحت فشار نزولی‌ها قرار خواهد گرفت. به گفته فعالان، دلیل اصلی کاهش ارزش ذاتی سکه نزول بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود. با وجود افت ارزش ذاتی سکه، معامله‌گران همچنان باور دارند که حمایت ۱۱ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی در بازار قوی است. در واقع آنها اعتقاد دارند که فلز گران‌بهای داخلی به راحتی حمایت ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار تومانی را از دست نخواهد داد. در این میان شماری از معامله‌گران باور دارند که روند آتی سکه به حرکات دلار بستگی دارد. در صورتی که اسکناس آمریکایی از محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان عقب‌نشینی کند، سکه کار دشواری برای حفظ حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد. هفته گذشته سکه دو روز در محدوده ۱۱میلیون و ۷۹۰ هزار تومان نوسان کرد، ولی به سرعت به سوی نرخ‌های بالاتر حرکت کرد و نشان داد که به راحتی در مسیر ریزش قرار نمی‌گیرد.

 

رشد شاخص بورس در اولین هفته مهرماه باعث شد که سهامداران پاییز را با کمی امیدواری در بهبود روند بورس و وضعیت سهم‌‌‌هایشان شروع کنند. در این میان برخی از فعالان حوزه بورس که در دو سه هفته گذشته نسبت به ریزش شاخص بورس هیچ انتقادی نکرده بودند و آن را به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور ربط نداده بودند و دلیل ریزش شاخص را اتفاقی عادی در اواخر تابستان به علت انتشار صورت مالی کارگزاری‌‌‌ها اعلام کرده‌‌‌ بودند، دست بالا را در فضای مجازی و در میان سهامداران گرفته بودند.
آنها به این مساله می‌‌‌پرداختند که این موضوع تجربه‌‌‌ای برای سهامداران خرد باید بشود که اسیر هیجان‌‌‌ها و تمام صحبت‌‌‌های مطرح شده در سطح فضای مجازی نشوند. اما برخی از فعالان و کارشناسان حوزه بورس همچنان نسبت به وضعیت بورس و شاخص بد‌بین هستند. آنها کم و بیش معتقدند تا وقتی تکلیف فردی که قرار است سکاندار اداره بانک مرکزی باشد، مشخص نشود، وضعیت حوزه ارز هم نامشخص است و در نتیجه بورس هم در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

موضوع دیگری که در این ستون باید به آن اشاره کنیم این است که دیروز بعد از مدت‌‌‌ها علیرضا قنادان، ‌‌‌‌مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتر خود توییتی را با کاربران به اشتراک گذاشت. او نوشت: «در سایه تغییر ماموریت‌‌‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، نام شرکت اطلاع‌‌‌رسانی و خدمات بورس رسما به شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس تغییر یافت.» قنادان همچنین در توییت خود وعده داد که «رونمایی از پروژه‌‌‌ها و خدمات جدید شرکت در حوزه آموزش و فرهنگ‌‌‌سازی از هفته جاری آغاز خواهد شد.» اما از آن جا که قنادان خیلی در شبکه‌‌‌اجتماعی توییتر حضور چشمگیری ندارد، توییت او خیلی مورد توجه کاربران قرار نگرفت و در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها درباره آن صحبتی نشد.

با این وجود برخی از کاربرانی که به توییت قنادان توجه و نسبت به تغییر نام انتقاد کرده بودند درباره این مساله نوشته بودند که بهتر است به زیرساخت‌‌‌ها و بهبود عملکرد توجه شود تا تغییر ویترین و نام. اما بودند افرادی هم که این اقدام را در جهت بهبود خدمات‌‌‌دهی شرکت اطلاع‌‌‌رسانی معرفی می‌‌‌کردند. اما در کنار این موضوع، نوید قدوسی، فعال حوزه بورس هم دیروز در توییتر خود پیشنهادی را مطرح کرد که تا حدودی مورد توجه جمع توییتری بورسی‌‌‌ها قرار گرفت. او در صفحه خود با مطرح کردن این پرسش که «مشابه درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه برای سیستم بانکی وجود ندارد؟» نوشت: «یک پنلی که بشود تمام حساب‌‌‌های بانکی متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به همراه اطلاعات کلی مانند مانده حساب را به صورت یکپارچه مشاهده کرد؛ اگر ایجاد بشود امکان خوبی است.» و در نهایت دیروز ‌‌‌‌مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتر خود و بعد از سکوتی طولانی در این شبکه اجتماعی توییتی منتشر کرد که توجه کاربران را به خود جلب کرد.

سارا علیاری در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «در هفته پیش رو هیچ «عرضه‌اولیه»‌ای در دستور کار نیست.» این توییت خیلی زود سر از کانال‌‌‌های تلگرامی و صفحه‌‌‌های اینستاگرام که در حوزه بورس و دیگر بخش‌‌‌های بازار سرمایه فعال هستند درآورد و توجه سهامداران و فعالان این حوزه‌‌‌ها را به خود جلب کرد. در قسمت نظرات هم افراد مختلفی برای علیاری مطالبی نوشته بودند. یکی از این افراد یاسر عاشورزاده، از فعالان حوزه استارت‌آپ‌‌‌ها بود. او نوشته بود که «اگر تقاضا برای عرضه اولیه به تعداد سرمایه‌گذاران در بورس بیفزاید، می‌شود الماس بورس! وگرنه فقط خارج کردن سهم از نمادسازها و رفتن به سمت تک‌ سهمی برای سود است. ورود عرضه اولیه فقط محدود به یک پیغام و پیامک ‌‌‌نیست! باید کار رسانه‌ای صحیح برای جلب رضایت خرید سهامدار جدید باشد!» برخی از کاربران هم با بازنشر توییت سارا علیاری این اقدام را نتیجه تاثیر شبکه‌‌‌های اجتماعی و شنیده شدن صدای اعتراضی سهامداران و فعالان حوزه بورس نسبت به وضعیت عرضه‌‌‌های اولیه و عدم‌نظارت بر آنها می‌‌‌دانستند. آنها ابراز امیدواری می‌‌‌کردند که این اقدام باعث شود روند رشد شاخص ادامه‌‌‌دار باشد و وضعیت بازار سر و سامان بگیرد. با این حال کاربرانی که این مساله را مطرح می‌‌‌کردند درباره این موضوع هم می‌‌‌نوشتند که با یک هفته جلوگیری از ارائه عرضه‌‌‌ اولیه در بورس اتفاق خاصی نمی‌‌‌افتد و باید سازوکار مشخصی برای عرضه‌‌‌های اولیه و جلوگیری از خروج پول‌‌‌ها از حوزه بورس در نظر گرفته و فکری برای آینده شود، نه اینکه با آزمون و خطا جلو رفت. با پیش کشیده شدن بحث آزمون و خطا در جمع سهامداران بار دیگر انتقادها نسبت به این موضوع که تا به امروز همه چیز در حوزه اقتصاد و به‌خصوص در بازار سرمایه با آزمون و خطا جلو رفته است مطرح شد.

در همین رابطه حسن کاظم‌‌‌زاده، تحلیلگر حوزه بورس در توییتر خود نوشت: «مدیر فناوری سازمان گفته است که سندباکس (محیط‌های آزمون) راه می‌‌‌اندازند. همین الان سیستم اصلی معاملات خیلی فرقی با سندباکس ندارد، منتها اکثرا روی ما دارد آزمون انجام می‌شود.»

اما مخاطب قرار دادن وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در توییتر توسط فعالان حوزه بورس و اقتصاد و ارائه پیشنهادیی به او. دیروز یکی از نماینده‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در صفحه خود که خیلی فعال هم نیست، از وضعیت حوزه بورس گلایه کرد و وزیر اقتصاد را مخاطب نوشته‌‌‌اش قرار داد. فاطمه رحمانی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: «مطالبه بحق مردم، اتخاذ تدابیر و اقدام اثربخش در بازار بورس است. نخستین گام در این راستا، واگذاری سکانداری به فردی است که متفاوت از وضع کنونی عمل کند.» با این وجود توییت این نماینده مجلس مورد توجه فعالان حوزه بورس و جمع آنها در توییتر قرار نگرفت اما مثل همیشه کاربران در قسمت نظرات از مطالبه‌‌‌های خود در حوزه‌‌‌‌‌‌های مختلف برای این نماینده مجلس شورای اسلامی نوشتند. البته برخی‌‌ هم به موضوع تقسیم پست‌‌‌ها و فشارها برای تغییرها از سوی نماینده‌‌‌های مجلس به وزرا اشاره کردند که باعث می‌شود افرادی در برخی سمت‌‌‌ها قرار بگیرند که هیچ دانش و مهارت خاصی در آن حوزه ندارند و همین امر باعث می‌شود که نه تنها همه چیز با آزمون و خطا پیش برود و مردم از این سیاست انتقاد کنند بلکه به فضای بی‌‌‌اعتمادی و ناامیدی بیش از پیش دامن می‌‌‌زند.

نه رشد شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران در نخسین روز کاری هفته جاری و نه ریزش هفته‌های قبل معاملاتی لزوما دلیل بنیادی نداشتند، بلکه به‌نظر می‌رسد جذابیت قیمت سهام شرکت‌ها و تغییر روند بازار سهام طی معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته اغلب سرمایه‌گذاران به‌ویژه حقیقی را مجاب به‌ خرید سهام در داد و ستد‌های روز شنبه کرد. در عین حال ممکن است طی معاملات امروز و فردا تحت‌تاثیر رفتار هیجانی شاهد تشکیل مجدد صف‌های فروش در بازار باشیم. نه در هفته‌های گذشته و نه طی معاملات روز شنبه لزوما فاکتور‌هایی که برای تصمیم‌گیری نهایی مهم هستند با تغییرات عجیب و غریبی همراه نشدند. یکی از مهم‌ترین فاکتور‌‌ها، تغییرات قیمت دلار محسوب می‌شود که دلار نیمایی در مرز ۲۳ هزار تومان و دلار در بازار آزاد بین ۲۷ تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان غالبا در حال نوسان است، بنابراین از منظر دلار نه ریزش‌های گذشته دماسنج بازار و نه رشد دیروز شاخص هیچ‌کدام توجیه‌ ندارند. به‌این مفهوم که اتفاق عجیبی از منظر دلار روی نداده است.
از منظر قیمت‌های جهانی بهای نفت، مس، روی، آلومینیوم، زنجیره فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در قیمت‌ها و سطوح نسبتا مناسبی قرار دارند. بر این اساس از چنین منظری هم شاهد اتفاق خاصی نیستیم چرا‌که از مدت‌ها قبل نیز ارزنده بودند. اتفاقا در تابستان به‌ویژه در صنایع سیمان و فولاد با مشکل برق مواجه بودیم. تقریبا از دو هفته گذشته این مشکل نیز مرتفع شد پس انتظار گزارش‌‌های بهتری در شهریور‌ماه و فصل پاییز خواهیم داشت. بنابراین از نظر تولید، احتمالا فروش مقداری و ریالی و نرخ‌های فروش محصولات اتفاقی در بازار روی نداده است.

رکورد فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در هفته گذشته و حتی تا حدودی در داد و ستد‌های دیروز در بورس شکسته شد، از این‌رو دلیل رفتار‌‌های چند وقت اخیر سرمایه‌گذاران بیشتر تحت‌تاثیر هیجانی است که به‌واسطه مذاکرات و کاهش شدید نرخ ارز، افزایش نرخ بهره اوراق یا نرخ بهره کل اقتصاد و از طرفی رفتار هیجانی تکنیکالی در نقاط مقاومت و حمایت روی داده است.علاوه بر این با توجه به ‌عوامل مطرح شده درمی‌یابیم که در فضای کلی اقتصادی کشور رویداد خاصی به‌وقوع نپیوسته که سرمایه‌گذاران به‌دنبال دلیل بنیادی برای رشد روز گذشته یا دلیل بنیادی برای کاهش هفته قبل باشند. به‌نظر می‌رسد که ترس دسته‌‌جمعی که بعضا روی می‌دهد و شناسایی سود‌هایی را که در پی این اتفاق وجود دارد، دلیلی بر نوسانات و رفتار هیجانی بازار بتوان قلمداد کرد. از این‌رو تا زمانی‌که ابهامات مربوط به ‌بازگشت طرفین به‌میز مذاکرات مشخص‌تر شود، همچنان حرکت نوسانی (چند روز مثبت، چند روز منفی) را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. همچنین با عنایت به ‌عدم‌چشم‌انداز نرخ ارز، نرخ بهره و سیاست‌های دولت جدید مبنی بر قیمت‌‌گذاری دستوری و نوع رفتار با بورس‌کالا حرکت پینگ‌پنگی تداوم پیدا خواهد کرد و این نوسانات تا زمان مشخص‌شدن روند مذاکرات ادامه‌دار است.

عمدتا تحلیل بنیادی به‌عنوان معیاری در جهت چینش یک سبد سرمایه‌‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران باید به ‌فروش شاخص‌های مالی ۳ ماهه بهار و تابستان (گزارش‌های ۶ ماهه) که احتمالا در اواخر مهر‌ماه منتشر خواهد شد، توجه کنند. از سویی گزارش‌‌های شهریور که در حال انتشار روی سایت کدال هستند نیز می‌تواند ملاکی دیگر برای تصمیم‌گیری در بازار سهام محسوب شود. در عین حال حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص در کنار فروش مقداری، ریالی و روند نرخ‌ها توام با در نظر گرفتن پتانسیل سود‌سازی تا پایان سال‌جاری باید مورد توجه سهامداران در راستای چینش پرتفوی باشد. رعایت حد سود و ضرر نیز ضروری خواهد بود. در صورتی‌که دید بلندمدت برای سرمایه‌‌گذاری در نظر گرفته می‌شود باید یک سبدی از محصولات سهام بنیادی با توجه و رعایت موارد ذکر‌شده چینش شود.

بازار سهام در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ رشد چندانی نداشت و ۶ ماه نخست را با رشد ۶درصدی به پایان رساند. حالا امید سهامداران به نیمه دوم سال است تا ببینند شاخص کل بورس در پاییز و زمستان چه عایدی برای آنان خواهد داشت. کارشناسان و تحلیلگران بازار می‌‌‌گویند بورس در ۶ماه دوم سال با ریسک‌‌‌های مختلفی روبه‌رو است و رشد یا ریزش آن بستگی به این ریسک‌‌‌ها دارد. سرنوشت برجام، نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و همچنین سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت جدید از جمله عواملی است که تحلیلگران می‌‌‌گویند هر کدام می‌تواند اثر مهمی بر بازار داشته باشد. با این حال اکثریت آنان بر اینکه بازار سرمایه در نیمه دوم سال ریزش و رشد چندانی نخواهد داشت، اتفاق‌نظر دارند و معتقدند بازار در همین محدوده در نوسان خواهد بود تا تکلیف این ریسک‌‌‌ها مشخص شود. این در حالی است که داده‌‌‌های تاریخی موید وضعیت مناسب‌‌‌تر نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای در نیمه نخست سال نسبت به ۶ ماه دوم است. باید دید امسال بورس در نیمه دوم سال چه سرنوشتی خواهد داشت؟

6ماهه دوم بهتر از 6ماهه اول
نیما آزادی، کارشناس بازار سرمایه: دولت جدید تازه روی کار آمده، هنوز برنامه‌‌‌های اقتصادی خود را ارائه نکرده و هنوز رئیس بانک مرکزی انتخاب نشده است. به همین دلیل بازار در یکی دو ماه اخیر در حالت انتظار بوده است. آنچه از صحبت‌‌‌ها و اظهارنظرها می‌توان دریافت این است که دولت در حال کار کردن و برنامه‌‌‌ریزی روی یارانه پنهان است. این موضوع می‌تواند در یکی دو سال آینده بازار سرمایه را تحت‌‌‌الشعاع خود قرار دهد. اما در کل می‌تواند انتظار داشت وضعیت بازار در 6ماه دوم بهتر از نیمه اول سال باشد. تا زمانی که درآمدهای پایدار ارزی نداشته باشیم به تدریج قیمت ارز صعودی خواهد شد و همین اتفاق می‌تواند تا حدودی درآمد شرکت‌های بورسی را افزایش دهد؛ به‌خصوص شرکت‌هایی که از محل رشد قیمت دلار ذی‌نفع مستقیم هستند. بنابراین 6ماهه دوم بازار را از 6ماهه اول سال تا حدودی بهتر می‌‌‌دانم. به‌خصوص اگر با رشد قیمت‌های جهانی هم همراه باشیم وضعیت بهتر خواهد بود. ولی نه آنقدر که سهامداران انتظار بازدهی بالایی داشته باشند بنابراین بازدهی بازار سرمایه در 6ماه دوم سال معقول خواهد بود.

ثبات در محدوده فعلی
حمیدمرتضی کوشکی، ‌‌‌ کارشناس بازار سرمایه: وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال به خروجی اخبار سیاسی بستگی دارد و درباره اخبار سیاسی هم با قطعیت حرف زدن در شرایط فعلی کمی سخت است. اما آنچه به نظر می‌رسد این است اخباری که اکنون منتشر می‌شود کمی مثبت‌‌‌تر از اخباری است که در نیمه اول سال داشتیم و همین موضوع می‌تواند روی برخی مفروضات بازار سرمایه از جمله نرخ ارز و نرخ بهره اثر بگذارد. با توجه به اتفاقی که در بازار جهانی می‌‌‌افتد و اصلاح قیمت‌ها یا در بهترین حالت ثبات قیمتی و از طرف دیگر عدم‌انتظار برای کاهش نرخ دلار و همچنین گزارش‌های پیش روی شرکت‌ها که از مهرماه و اواسط آبان منتشر می‌‌‌شوند باعث شده که بازار در این مدت اصلاح زمانی داشته باشد اما این اصلاح زمانی کمی طولانی شده چون خیلی از سهامداران نگران اتفاق مشابه مرداد سال 99 بودند و حرکت احساسی در بازار ایجاد شد که البته جای نگرانی ندارد. بازار در بدترین حالت می‌تواند در همین محدوده ثابت باشد و در بهترین حالت هم می‌تواند روند صعودی در پیش بگیرد. از سوی دیگر اگر توافقی در کار نباشد، نرخ دلار صعودی خواهد شد و به موجب آن روند بازار سرمایه هم صعودی می‌شود. اکنون صحبت از حذف دلار 4200تومانی است که البته به صورت واقعی این نرخ در بسیاری از صنایع مهم حذف شده اما اکنون اعلام عمومی شده است. این وضعیت باعث رشد سودآوری در این شرکت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازارهای دیگر، چه بازار مسکن و چه بازار سکه و طلا فرصت رشد قابل‌توجهی ندارد، فاکتورهای داخلی بازار سرمایه این فرصت را ایجاد می‌کنند که بازدهی بهتری نسبت به بازارهای رقیب داشته باشد. ریسک بازار سرمایه هم خبرهایی است که درباره قیمت‌گذاری احتمالی فولاد منتشر می‌شود و همچنین بحث مربوط به حامل‌‌‌های انرژی. همین‌طور وضعیت بازار جهانی هم مهم است و اگر از حالت ثبات وارد فاز اصلاحی و ریزشی شوند می‌تواند ریسک‌‌‌ بزرگی برای بازار سرمایه در نیمه دوم سال باشد.

نوسانی‌‌‌تر از نیمه اول
سیدسلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین ابهامی که در حال حاضر بر بازار سایه افکنده، رویکرد دولت جدید برای بازار و سیاست‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های کلان اقتصادی و پولی است. اکنون بدنه بازار سرمایه با این چالش‌ها مواجه است. اینکه ریاست جدید بانک مرکزی رویکردش به چه صورت خواهد بود و آیا می‌‌‌خواهد سیاست‌‌‌های انقباضی در پیش‌‌‌ گیرد یا خیر نیز از دیگر ریسک‌‌‌ها و ابهامات بازار است. اکنون استنباط بازار سرمایه این است که نرخ بهره افزایش پیدا کند و به سقف تاریخی خود که تا 30‌درصد هم پیشروی کرده بود، نزدیک شود. بنابراین باید سیاست‌‌‌های پولی مشخص شود که اگر سیاست‌‌‌ها انقباضی باشد می‌تواند یکی از ریسک‌‌‌های بازار باشد.

مساله بعدی سیاست‌‌‌های دولت در راستای برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است که می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری و حتی یکسری موانع برای فروش صنایعی مثل سیمان و فولاد یا حتی محدودیت‌های صادراتی ایجاد کند. سیاست‌‌‌های دولت برای جبران کسری بودجه‌‌‌ای که دارد نیز مهم است و ممکن است در این راستا محدودیت‌هایی برای صنایع ایجاد کند که از این موارد می‌توان به حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی اشاره کرد. بازار به این دلایل می‌تواند نوسانات بیشتری را در نیمه دوم سال داشته باشد. در حوزه سیاسی هم مهم‌ترین ابهام مذاکرات برجام است که این موضوع می‌تواند کش‌‌‌و‌‌‌قوس‌‌‌هایی به همراه داشته باشد و همین مساله هم فضای پیش‌‌‌رو را مبهم خواهد کرد. حتی این احتمال هست که در صورت طولانی شدن مذاکرات، مانند دوران آقای احمدی‌‌‌نژاد تحریم شویم که این هم ریسکی برای بازار سرمایه خواهد بود.

مساله دیگر نیز وضعیت بازارهای جهانی است که اکنون به سطوح بالایی رسیده‌‌‌اند و به دلیل کم شدن همه‌گیری بیماری کرونا ممکن است بانک‌های مرکزی مقداری سیاست‌‌‌های انبساطی را کمتر کنند و ضعفی در بازارهای جهانی داشته باشیم و افت کنند. در هر حال از نظر کلان، سیاست‌‌‌های دولت جدید در نیمه دوم سال می‌تواند همه بازارها را نوسانی کند. نقطه تاریک برای فعالان بازار این است که هنوز تفکرات و برنامه‌‌‌‌‌‌های دولت جدید رو نشده است.

عوامل تاثیرگذار بر بازار در نیمه دوم سال
علیرضا زمانی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه در نیمه دوم امسال چند ریسک و فرصت مهم دارد که نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، سیاست‌‌‌های داخلی کشور و وزرایی که سرکار می‌‌‌آیند و همچنین مساله برجام از مهم‌ترین این ریسک‌ها‌‌‌ و فرصت‌‌‌ها هستند. بازار ما می‌تواند از این 5 عامل متاثر شود و برایند این 5 عامل می‌تواند به بازار جهت دهد. در این میان نرخ دلار بسیار مهم است چون بازار سرمایه به قیمت دلار بسیار حساس شده است و با نوسان قیمت دلار بازار هم نوسان پیدا می‌کند. همین‌طور مساله برجام و نرخ حامل‌‌‌های انرژی. نرخ حامل‌‌‌های انرژی در گذشته چندان در تحلیل شرکت‌ها نمی‌‌‌آمد ولی در تابستان امسال دیدیم که با قطعی برق عملا شرکت‌های فولادی و سیمانی متضرر شدند. در زمستان هم بحث گاز را داریم و احتمال بالا رفتن نرخ آن می‌رود که این مساله می‌تواند بر روی بازار و صنایع مرتبط اثر بگذارد. همچنین سیاست‌‌‌های داخلی کشور نیز برای بازار مهم است و می‌تواند به آن جهت دهد. اکنون عدم‌تعیین رئیس کل بانک مرکزی ابهامی را برای کشور به وجود آورده و معلوم نیست کسری بودجه قرار است از کدام منبع تامین شود. یک ماه است که دولت روی کار آمده اما هنوز رئیس کل بانک مرکزی تعیین نشده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم برنامه متشکل و واحدی برای تصویب بودجه ارائه نکرده است. بنابراین همه مواردی که مطرح شد ابهاماتی است که برای نیمه دوم سال وجود دارد و برایند اینها می‌تواند نشان ‌‌‌دهد که بازار به کدام سمت و سو برود. با همه این مسائل پیش‌بینی می‌شود که بازار در نیمه دوم سال 1400 نه ریزش آنچنانی داشته باشد و نه صعود آنچنانی. عواملی باید دست به دست بدهند که بازار رشد کند. مثلا نرخ‌های جهانی مهم است و همچنین نرخ دلار که اگر بتواند جهشی پیدا کند بازار را هم رشد می‌دهد. همین‌طور اگر تکلیف برجام هم مشخص شود بازار راه خود را از برجام جدا می‌کند. بعید می‌‌‌دانم بازار صعود آنچنانی در نیمه دوم سال داشته باشد. مگر اینکه اتفاق عجیبی درشرکت‌ها و نرخ دلار و نرخ‌های جهانی بیفتد که بازار بتواند رشد کند و به شاخص یک‌میلیون و 700 یا 800‌هزار واحد برسد وگرنه با همین شرایط عادی شاخص در محدود‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌ای که اکنون هست نوسان می‌کند.

کرونا و نیمه دوم سال
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد اثر تصمیمات دولت بر بازار سرمایه در نیمه دوم سال پررنگ باشد؛ کمااینکه در چند هفته اخیر شاهد بودیم دولت با افزایش فروش اوراق دولتی موجب شد بازار دلار دچار تلاطم شود و با ابهامات زیادی روبه‌رو باشد. از طرف دیگر نرخ تامین مالی هم افزایش پیدا کرد و باعث شد بازار سرمایه در این یکی دو هفته شرایط نسبتا منفی را تجربه کند بنابراین پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال با توجه به تصمیم دولت که چگونه کسری بودجه خود را تامین کند احتمالا بازار سرمایه تاثیر بپذیرد. نکته بعدی که روی بازار اثر می‌‌‌گذارد گزارش عملکرد شرکت‌هاست. قطعا شرایط بازارهای جهانی و نرخ دلار بسیار تعیین‌‌‌کننده خواهد بود و هرچند در 5 تا 6 ماه گذشته از لحاظ کسری تراز تجاری، شرایط پرریسکی نداشتیم اما به دلیل شرایط تحریمی و فروش سخت نفت احتمالا نرخ دلار نتواند در این قیمت‌ها باقی بماند. از‌‌‌ سوی دیگر هم کسری بودجه حدود 400 هزار‌میلیارد تومانی باعث می‌شود که دولت به دنبال راه‌‌‌هایی مثل فروش اوراق باشد که این سیاست افزایش نقدینگی و سپس تورم را به دنبال خواهد داشت که معمولا در دوران تورم با یک تاخیر زمانی بازار سرمایه روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. حالا با توجه به اینکه تورم خواهیم داشت باید بررسی کنیم کدام صنایع می‌توانند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را رقم بزنند. پیش‌بینی می‌‌‌کنم صنایعی که صادرات‌‌‌محورند و ارز در اختیار آنان است و خودشان تصمیم می‌‌‌گیرند که چطور ارز تخصیص دهند و از لحاظ فروش آزادی عمل بیشتری دارند شرایط بهتری داشته باشند.

صنایعی که نرخ‌‌‌گذاری در آنها بهتر صورت می‌گیرد و دولت، هم تامین‌‌‌کننده و هم مشتری این صنایع نیست شرایط بهتری خواهند داشت؛ به عبارتی هر صنعتی که از قیمت‌گذاری دستوری کمتر رنج ببرد سهامداران آن می‌توانند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را تجربه کنند. البته در همین حال باید دید آیا کرونا باقی می‌‌‌ماند یا خیر! که اگر کرونا اثرات خود را از اقتصاد کم کند احتمال اینکه قیمت‌های جهانی به قیمت‌های قبل برگردند زیاد است که این موضوع می‌تواند یکی از ریسک‌‌‌های بازار سرمایه باشد به همین دلیل با توجه به ابهاماتی که درباره کسری بودجه‌‌‌، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار و شرایط قیمت‌گذاری دولت داریم بهترین استراتژی این است که سرمایه‌گذاران پرتفوی داشته باشند و تک صنعت نباشند تا حداقل به اندازه تورم قدرت خرید خود را حفظ کنند. درباره فرصت‌‌‌های بازار سرمایه در نیمه دوم سال هم باید گفت که یکی از این فرصت‌‌‌ها فاصله بین دلار نیمایی و دلار آزاد است که اگر این فاصله کم شود می‌تواند کمک کند سهامداران سود بیشتری ببرند. از آن طرف اگر دولت به جای تامین کسری بودجه از فروش اوراق به سمت کوچک‌‌‌ کردن دولت و همین‌طور فروش دارایی‌‌‌های خود برود، می‌تواند با پایین آوردن نرخ نقدینگی، تورم کمتری داشته باشد و از آن طرف بازار سرمایه می‌تواند P/ E بالاتری را تجربه کند. یکی از فرصت‌‌‌های طلایی ایران هم می‌تواند افزایش فروش نفت از راه مذاکره باشد که امید است این اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذار خارجی هم می‌تواند بهترین فرصت را برای سهامداران به وجود آورد.

بورس تهران نخستین روز کاری پاییز را سبزپوش آغاز کرد و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت بیشترین میزان رشد از ۹مردادماه، حدود ۷/ ۲درصد ارتفاع گرفت. فروکش نسبی انتظارات از احیای زودهنگام برجام در کنار دریافت سیگنال مثبت از سخنان حمایتی رئیس سازمان بورس و جذابیت قیمت سهام پس از افت‌های اخیر از مهم‌ترین دلایل صعود قیمت‌ها بود.
شروع گرم بورس پاییز
بازار سهام روز گذشته بالاخره به ‌مدار صعود بازگشت و در حالی که در روزهای پایانی هفته گذشته با ورود به ‌ابرکانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بر بدبینی‌های موجود در میان سهامداران خرد افزوده بود، بر انتظارات کاهشی حاکم بر بازار به‌طور موقت خط بطلان کشید. در این روز رشد ۵۷/ ۲‌درصدی شاخص بورس، این نماگر را مجدد به ‌محدوده یک میلیون و ۴۲۲ هزار واحد رساند. اینطور که انتظار می‌رود در شرایطی که سخنان رئیس سازمان بورس حکایت از حمایت این سازمان از بازار سرمایه و مقابله فعال‌تر با عوامل منفی حاکم بر بازار دارد، می‌توان بی‌خبری از آینده برجام را به‌عنوان مهم‌ترین عامل معکوس در جهت انتظارات تورمی به ‌فال نیک گرفت و انتظار داشت که بازار سهام پس از یک افت ۱۲‌درصدی در شاخص‌کل حالا آنقدر برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد که حداقل در کوتاه‌مدت انتظار افزایش قیمت‌ها در آن را داشت. 

خیز مهم شاخص
بازار سرمایه در نخستین روز هفته بالاخره به ‌مدار رشد بازگشت و در حالی‌که طی چند روز متوالی دائما آمارهای منفی را به‌ثبت می‌رساند، رشد ۵۷/ ۲درصدی نماگر اصلی بورس تهران را به‌نظاره نشست. در این روز پیشروی ۳۵ هزار و ۶۵۳واحدی نماگر یاد‌شده موجب شد تا بخشی از عقبگرد شاخص‌کل بورس جبران شود و بار دیگر میانگین وزنی قیمت‌ها به‌محدوده یک‌میلیون و ۴۲۲ هزار واحد برسد.

بدون شک صعود دماسنج اصلی بازار در روز گذشته را می‌توان یکی از بهترین اتفاق‌های ممکن برای بورس تهران در روزهای اخیر دانست. اهمیت این مساله مخصوصا آنجا روشن می‌شود که دریابیم طی کمتر از یک‌ماه یعنی از ششم شهریور‌ماه سال‌جاری تا آخرین روز معاملاتی همین‌ماه نماگر اصلی بورس ریزشی ۱۹۰ هزار واحدی را به‌نمایش گذاشته است. چنین ریزشی، افت ۱۲‌درصدی شاخص بورس طی مدت یاد‌شده را نشان می‌دهد. البته باید به‌خاطر داشت که با توجه به‌ رشد نسبی قیمت‌ها در روزهای یاد شده این افت با احتساب معاملات نخستین روز از مهرماه به‌ ۷/ ۹درصد رسیده است. بررسی معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که در خلال تقابل عرضه و تقاضا طی روز شنبه خالص خرید حقیقی بعد از مدت‌ها مثبت شده و در این روز سرمایه‌گذاران به‌میزان ۳۱۰ میلیارد تومان از پول خود را وارد چرخه معاملات سهام کرده‌اند. این مساله سبب شده تا به ‌نسبت میانگین هفته گذشته شاهد نوسان شدیدی در نسبت یاد‌شده باشیم. بررسی میزان ارزش معاملاتی روز شنبه حکایت از آن دارد که از مجموع ۶۲۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات انجام شده در بورس رقمی بالغ بر ۴۷۰۲ میلیارد تومان به ‌معاملات خرد اختصاص  داشته است. رقم مذکور در حالی ثبت شده که ارزش معاملات خرد در روز معاملاتی قبل بیش از ۵۶۰۰ میلیارد تومان بوده؛ از این جهت بازار سهام نه‌تنها شاهد پیشرفت چشمگیر نبوده بلکه عقبگرد نیز داشته است. با این حال نمی‌توان کل کاهش یاد شده را با اطمینان به‌این حساب گذاشت که وضعیت بازار سهام در روزهای آتی نیز چندان مناسب نخواهد بود.در حال‌حاضر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به ‌افت سنگین شاخص طی روزهای گذشته و ثبات نسبی دلار در محدوده ۲۷ و ۲۸ هزار تومان، در کنار نبود اخبار دلگرم‌کننده درباره احیای برجام که به‌طور کلی انتظار می‌رود به‌کاهش قیمت ارز بینجامد، بازار سهام می‌تواند روزهای بهتری را نسبت به‌آنچه که در دو هفته گذشته رخ داد شاهد باشد.همچنین بررسی دقیق‌تر تحولات بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر مشخص می‌کند که عامل دلار، همچنان  هم درد و هم درمان بازار سهام در روزهای اخیر بوده است. این متغیر مهم که روز گذشته در محدوده ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان معامله شد از آن جهت تاثیر شگرفی بر بازار سرمایه دارد که به‌دلیل نوسانات تورمی این بازار یکه‌تاز تعیین ارزش ریالی درآمد شرکت‌ها و قیمت سهام آنها است. از این‌رو در صورتی‌که این عامل همسو با قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کند می‌توان شاهد رونق دوباره بازار سهام بود؛ عاملی که طی روز گذشته خود را در نوسانات شاخص بورس نیز نشان داد. در این روز اگرچه قیمت دلار نسبت به‌روزهای قبل کاهش نسبی را تجربه کرد با این حال افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی نفت و سایر کامودیتی‌ها توانست اثری شگرف بر شاخص بورس بگذارد، به‌طوری‌که تمامی نمادهای پیشران این نماگر در این روز از گروه فولادی و پتروشیمی بودند. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافته است که نمادهای «فولاد»، «فملی»، «فارس»، «کگل» و «پارسان» بیشترین اثر را بر پیشروی شاخص بورس گذاشتند.این در حالی است که در همین روز شاخص هم‌وزن به‌میزان ۷۹/ ۱‌درصد افزایش یافت. در این‌رو می‌توان گفت که عامل دلار از معبر قیمت‌های جهانی توانسته در روز گذشته بیشترین اثر را بر نماد‌های سنگین وزن بازار بگذارد و  از توجه بازار به‌نمادهای کوچک‌تر بکاهد.

  به کام بازار
گویا از قدیم بیراه نمی‌گویند که بی‌خبری خوش‌خبری است. شاید بتوان مهم‌ترین رویداد روزهای اخیر که در جهت تقویت شاخص بورس عمل کرد را بی‌خبری از برجام و نبود اخبار مثبت در این‌باره دانست. بر این اساس در شرایطی که انتظار می‌رفت تا بهبود وضعیت مذاکرات و درآمدن آن از رسوبات را طی روزهای گذشته و همزمان با بر‌گزاری مجمع عمومی سازمان ملل شاهد باشیم تداوم سکوت در این‌باره از سوی مقامات سیاسی طرفین برجام و صرفا اظهارنظرهای سطحی سبب شد تا تحلیلگران سیاسی نسبت به ‌این مساله با دلسردی بیشتری نگاه کنند.در حالی که همین چند‌ماه قبل انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و تغییر رویه‌هایی که به‌سبب ریاست‌جمهوری ترامپ مانع از آن شده بود تا بازگشت به‌توافق موسوم به‌برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام با سرعت بیشتری از سوی مقامات هر دو طرف انجام شود، عدم‌رضایت مقامات بلندپایه ایران از عملکرد طرف مقابل و ضعف آنها در تامین خواسته‌های طرف ایرانی سبب شد تا رسیدن به‌توافق عملا در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز مفصلا این مساله شرح داده شد از آنجا که انتظار می‌رود تا حصول توافق به‌کاهش ریسک‌های انتظاری بینجامد و همین مساله تورم مورد انتظار در جامعه ایران را به‌شدت کاهش دهد، از این‌رو انتظار به‌کاهش احتمالی قیمت دلار در بازار آزاد توانسته اثر روانی منفی در بورس ایجاد کند. حال با کم‌رنگ شدن احتمال حصول توافق انتظار می‌رود تا به دلیل کسری بودجه سنگین دولت و نیاز شدید به نقدینگی برای پاسخگویی به ‌هزینه‌ها، آن انتظارات تورمی مجددا صعودی شود و زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها در بورس فراهم آید.

طی روزهای گذشته وزیر‌خارجه دولت سیزدهم امیر عبداللهیان ضمن آنکه از علاقه ایران برای بازگشت به‌ میز مذاکرات سخن گفته نسبت به ‌حسن‌نیت آمریکا در این مذاکرات ابراز تردید کرده است. بسیاری بر این باورند که عدم‌پافشاری ایران به‌شکل عملی برای تعیین وقت دور بعدی مذاکرات حکایت از کمتر‌شدن رغبت نظام سیاسی کشور برای احیای توافق برجام دارد. سرنخ‌های کاهش این رغبت را می‌توان در اظهارنظرهای برخی مقامات سیاسی کشور جست‌وجو کرد. در همین‌باره حسین فدا‌ملکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس طی روزهای گذشته گفته است که برجام دیگر اولویت سیاست خارجی کشور نیست و در حالی‌که همچنان برای دستگاه دیپلماسی از اهمیت برخوردار است، با این حال نمی‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین موضوع پیش‌روی دستگاه دیپلماسی کشور دانست. به‌گفته او ایران باید برقراری رابطه با کشورهای همسایه و آسیایی را در اولویت خود قرار دهد.

  سخنان دلگرم‌کننده دهنوی
اما از عامل برجام و حواشی آن که بگذریم می‌توان دیگر عاملی که طی روز گذشته به‌نفع بازار سرمایه تمام شد را سخنان محمد‌علی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس دانست. طی روزهای گذشته این مقام ارشد شورای‌عالی بورس در گفت‌وگو با همفکران، با اشاره به ‌آسیب‌های پیش‌روی بازار از محل قیمت‌‌گذاری دستوری به‌ سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر داد که از هیچ کاری برای پیگیری حقوق آنها صرف‌نظر نکرده و در این زمینه منافع بازار سرمایه و ذی‌نفعان آن را به‌طور جدی پیگیری کند.

رئیس سازمان بورس در این گفت‌وگو تصریح کرده که وزارت اقتصاد مایل به‌افزایش نرخ بهره نیست و قصد دارد از طریق متنوع‌سازی سررسیدها بخشی از نیاز‌های خود را جبران کند. همچنین خاطرنشان کرده که به‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت فشاری وارد نمی‌شود و از این‌رو ریسک فعالیت این صندوق‌ها افزایش نخواهد یافت‌.

 همچنین به ‌این نکته مهم اشاره کرد که بانک مرکزی تمایلی به ‌افزایش نرخ بهره بین بانکی فراتر از سقف کریدور یادشده ندارد و حتی نخواهد گذاشت که این مساله به‌شکل اتفاقی روی دهد. آنطور که در این مصاحبه گفته شده سازمان بورس در نظر دارد تا برای دریافت ۱۵۰ میلیون دلار باقی‌مانده از سهم ۲۰۰ میلیون دلاری خود از صندوق توسعه ملی با مقامات ذی‌ربط به‌رایزنی بپردازد. البته  مشخص نیست که با توجه به‌حجم معاملات فعلی بازار سرمایه چنین مبلغ ‌اندکی تا چه حد می‌تواند به‌نفع بورس تهران تمام شود با این حال باید توجه داشت که ایرادهای قبلی به ‌برداشت از سرمایه‌های بین نسلی برای جبران زیان سهامداران بورس همچنان پابرجاست و منطقی نیست که منابع ارزی کشور آن هم در شرایطی که احتمالا ممکن است دلاری به‌ازای آنها فروخته نشود صرف این کار شود.

به هر روی اثر واقعی وعده‌های رئیس سازمان بورس هر چه که باشد به‌نظر می‌رسد که فعلا توانسته خیال بخشی از سرمایه‌گذاران را راحت کند و در مسائلی نظیر آسیب‌زا نبودن فروش سهام عدالت و مسائلی مانند تداوم حمایت‌ها از بورس تا حدی کارساز باشد، بنابراین باید فعلا صبر کرد و دید تا در عمل این وعده وعیدها چه بازتابی در بازار سهام خواهد داشت.

  خرید فروش هیجانی حقیقی‌ها
بررسی معاملات هفته‌های گذشته و مقایسه آن با آنچه که دیروز در بازار سهام رخ داد نشان می‌دهد که نوسان قابل‌توجه نسبت خالص خرید حقوقی طی روزهای گذشته حکایت از آن دارد که به‌مانند روند صعودی سال‌۹۹ همچنان بخشی از سرمایه‌گذاران در این بازار فعال هستند که بدون داشتن هر نوع تحلیل بلندمدتی به ‌سهامداری در این بازار می‌پردازند و با انجام خرید و فروش‌های هیجانی هر آن می‌توانند فضای حاکم بر معاملات را ملتهب سازند. مقایسه منطقی میان آنچه که در روزهای منفی با روزهای مثبت رخ می‌دهد که حکایت از آن دارد که بسیاری از صف‌نشینان خریدار در بازار سرمایه طی روزهای صعودی این بازار همان‌هایی هستند که در روزهای قبل و بدون آنکه اتفاق ملموسی در فضای سیاست و اقتصاد بیفتد صف‌های فروش را سنگین می‌کردند. از این‌رو باید توجه داشت که اصلا بعید نیست تا در روزهای پیش‌رو نیز هیجانات ذهنی این بخش از سرمایه‌گذاران در بازار سهام اثر بگذارد و بتواند فضای معاملات را تاحدودی ملتهب کند. با توجه به ‌اینکه قوانین ناکارآمدی نظیر حجم مبنا و دامنه نوسان در بازار سرمایه بدون آنکه توجیه مشخص و منطقی برای استفاده از آنها وجود داشته باشد همچنان به‌کار گرفته می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که در روزهای مثبت بازار چنین سرمایه‌گذارانی سبب افزایش رونق معاملات شوند با این حال باید به‌ خاطر داشت که نگرش یک بام و دو هوا نسبت به ‌قوانین ناکارآمد نمی‌تواند در بلندمدت به‌نفع بازار سرمایه باشد و همان‌طور که در روند صعودی این افراد منجر به ‌انباشت تقاضا و کاهش نقش شوندگی بازار می‌شوند در روند نزولی نیز عملکردی مشابه خواهند داشت و می‌توانند به‌مانند آنچه که در روزهای قبل یا ۹‌ماه کاهشی بورس در سال ۹۹ آغاز شد به‌بازار سرمایه لطمه بزنند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما