آشنای با سایت بورس : اصلی ترین و مهم ترین کاربرد سایت tsetmc (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) این است که تحلیل گران از این سایت برای تابلو خوانی استفاده می کنند. برای وارد شدن به این سایت کافی است که آدرس tsetmc.com را جست و جو کنید تا وارد سایت فناوری بورس تهران شوید.  سایت tsetmc  تمام خرید و فروش های سهم های مختلف را به صورت آنلاین نمایش می دهد