0
0

نویسنده: دانش سرمایه آرکا

دانش سرمایه آرکا
 

نسبت های مالی

منظور از نسبت های مالی چیست؟ نسبت‌های مالی مقادیر عددی هستند که با هدف به...
208 بازدید 03 مهر 1399 0
 

سبد گردانی

سبدگردانی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ (سبد گردانی)افراد با تجربه و کارشناس حرفه‌ای در بازار...
211 بازدید 03 مهر 1399 0
 

پیوت مینور و ماژور

(پیوت مینور و ماژور )یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من...
253 بازدید 04 شهریور 1399 2