این فیلتر کف قیمتی سه ماهه یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم هم افزایش پیدا کرده است. این فیلتر برای سرمایه کذاری در بورس خیلی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin ,
[ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin ,
[ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin ,
[ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin ,
[ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin ,
[ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin ,
[ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin ,
[ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin ,
[ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin ,
[ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin ,
[ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin ,
[ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin ,
[ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin ,
[ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin ,
[ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin ,
[ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin ,
[ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin ,
[ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin ,
[ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin ,
[ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) ,
[ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) )
&&(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *