توجه : مطالب عنوان شده صرفا تحلیل شخصی یک کاربر می باشد و جنبه توصیه ندارد . لطفا در هنگام خرید و فروش صرفا بر اساس تحلیل خود اقدام فرمایید و پایگاه خبری داناسرمایه مسئولیتی در قبال تحلیل ارائه شده توسط کاربر فوق ندارد .