0
0

سهام پیشنهادی 00/09/14

135 بازدید

 

 

TOTAL

خط روند صعودی شکسته بازار یا رنج و یا نزولی خواهد شد

 

سکه همچنان در مسیر سقف کانال است