رشد شاخص کل 729 واحد معادل 0.05 درصد و افت شاخص هم وزن 1409 واحد معادل 0.33 درصد و نمودار روزانه هر دو نزولی
کلیت بازار ترکیبی از مثبت و منفی با منفی بیشتر

ارزش معاملات خرد حدود 5500 میلیارد تومان

 

تعداد صف های خرید 77 نماد و تعداد صف های فروش 112 نماد
تعداد نمادهای مثبت 290 و تعداد نمادهای منفی 402

خروج پول حقیقی در حدود 275 میلیارد تومان
خروج پول از صندوق های درامد ثابت در حدود 38 میلیارد تومان

 

انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : متعادل منفی

پ.ن: بازار در حال پر کردن ظرف زمان جهت کسب انرژی

 

خرید میلیاردرها:

پالایش کدما دتولید غگز لپارس شیراز وسنا بکاب

رمپنا لابسا کیمیاتک آریان بجهرم بزاگرس تپکو

 

دماوند قبلا بررسی شده است. در حال حاضر درگیر ساخت الگوی مثلث صعودی در تایم فریم هفتگی است. در صورتی که ضلع مورب مثلث از دست نرود توانایی رشد تا مقاومت 3200 را خواهد داشت. افراد کم ریسک همچنان دماوند را در واچ لیست برای شکست ضلع فلت قرار می دهند و افراد پرریسک ممکن است برای یک پله ورود در کف الگو سهم را مورد بررسی بیشتر قرار دهند. از منظر بنیادی صنعت نیروگاهی بطور کلی در شش ماهه دوم مورد توجه سهامداران قرار خواهد گرفت.

آریا

در یک کانال نزولی است و امکان ساخت پرچم در آن وجود دارد

به دید بنیادی حدود 11000 ارزندگی دارد

افراد میان مدتی خرید خود را زیر این محدوده انجام میدهند

کوتاه مدتی ها در صورت شکست کانال نزولی خرید می زنند

 

 

شاراک

با حد ضرر سقف قبلی و حد سود 6000 می توان وارد شد