نماد بورسی (پسهند) سهم  پس از شکست  خط روند نزولی قیمت می تواند به ترتیب تا محدوده های مقاومتی 5600 و 7400 رشد کند ، در صورت  فراهم شدن شرایط ورود حد ضرر را زیر اخرین حفره ی مینوری محدوده 4200 قرار می دهیم . 

خط روند نزولی ارس ای شکسته و پولبک نیز کرده است ،اما صبر می کنیم تا خط روند قیمت نیز شکسته شود .

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نماد بورسی(ونفت)

یه نظر می رسد قیمت در حال پولبک به سطح حمایتی محدوده 1700 می باشد سهم را واچ لیست می گذاریم و در صورت مشاهد نشانه های پولبک ، ورود با  جد ضرر تثبیت زیر همین سطح و حد سود محدوده 2800  فابل بررسی می باشد . 

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نماد بورسی (شراز)بنظر می رسد نمودار قیمت به سطح شکسته شده 11800 با کندلی مصمم  پولبک کرده است ، ورود در نزدیکی سطح شکسته شده با حد ضرر تثبیت زیر همین سطح و حد سود محدوده 18000 تومانی قابل بررسی می باشد مقاومت محدوده 16000 را نیز مد نظر قرار می دهیم .

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 نماد بورسی (کبافق)قیمت موفق به شکست سقف تاریخی شده و سطح مقاومتی کلاسیکی پیش رو ندارد ، در تصویر سطوح مقاومتی با استفاده از نمودار تعدیل نشده و پروجکشن فیبوناتچی (در نمودار تعدیل شده رسم شده ) مشخص شده ، ورود با حد ضرر سطح شکسته شده و حد سود اول محدوده 7000 قابل بررسی می باشد .

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پالایش نفت اصفهان با نماد (شپنا) واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس شرکت با ۷۶ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت های بزرگ گروه پالایشی می باشد با توجه استراتژی مووینگ اوریج ها شاهد آن هستیم که مووینگ ۵ در آستانه کراس مووینگ ۵۵ می باشد در صورتی که بتواند شکست به درستی انجام پذیرد برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر برگشت قیمت به زیر همین خط در صورت رشد قیمت می‌تواند تا محدوده های مقاومت پیشرو در محدوده ۲۶۰۰ تومان به عنوان مقاومت اول و پس از عبور از این محدوده تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان مقاومت بعدی رشد نماید تا محقق شدن شرایط ورود سهم را در واچ لیست خود قرار میدهیم

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پلاسکوکار با نماد بورسی (پلاسک) واقع در بازار دوم بورس این شرکت با نزدیک به یک میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک گروه لاستیک و پلاستیک می باشد با توجه به نمودار سهم قیمت در آستانه شکست مقاومت قرار دارد و در صورت عبور از این محدوده مقاومتی برای ورود ارزنده و کم ریسک خواهد شد با تثبیت قیمت بالای ۱۰۰۰ تومن میتوان ورود کرد حد سودهای در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۱۱۵۰ و در صورت عبور از این محدوده مقاومت بعدی در محدوده ۱۴۰۰ و مقاومت سوم در محدوده ۱۶۰۰ تومن در دسترس قرار خواهند گرفت تا محقق شدن شرایط ورود سهم را در واچ لیست خود قرار می دهیم

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پالایش نفت بندرعباس با نماد (شبندر) واقع در بازار دوم بورس این شرکت با بیش از ۲۸ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های بزرگ بازار از گروه فرآورده های نفتی می باشدقیمت در نمودار با شکست خط روند نزولی مینوری اکنون برای ورود کم ریسک و ارزنده گردیده و می‌توان در همین ناحیه به این سهم ورود کرد حد ضرر برگشت قیمت به زیر همین خط شکسته شده و تثبیت زیر ۳ هزار تومان و حد سودهای در نظر گرفته شده مقاومت ۴۵۰۰ و در صورت عبور قیمت مقاومت بعدی ۵۵۰۰ و سپس مقاومت سوم در محدوده ۶۳۰۰ تومان قرار دارد

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

تجارت الکترونیک پارسیان با نماد بورسی (رتاپ) واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس این شرکت با ۶ میلیارد برگ سهام یکی از شرکت های متوسط بازار از گروه رایانه می باشد حجم معاملات روز گذشته نزدیک به دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد در نمودار شاهد شکست مقاومت در روز گذشته می‌باشیم و اکنون سیگنال بولیش بریک اوت رویت گردیده ورود در همین محدوده با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۷۵۰ کم ریسک و ارزنده می باشد حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت هزار تومان به عنوان هدف شکست و پس از آن مقاومت ۱۳۰۰ و سپس ۱۴۵۰ در دسترس قرار دارند

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پالایش نفت تبریز با نماد بورسی (شبریز) واقع در بازار اول تابلو فرعی بورس این شرکت با ۱۰ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های متوسط گروه فرآورده‌های نفتی میباشد حجم معاملات روز گذشته بیش از دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و با توجه به نمودار و حجم معاملات همراه با قیمت‌های مثبت که در محدوده زیر مقاومت اتفاق افتاده در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت پیش‌رو عبور کند و تثبیت نماید برای ورود کم ریسک و ارزنده خواهد شد و می‌توان با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۳۵۰۰ورود کرد حد سودهای در نظر گرفته شده ابتدا ۵ هزار تومان هدف شکست و در صورتی که قیمت از این محدوده نیز عبور کند می‌تواند تا محدوده ۷۰۰۰ تومن مقاومت بعدی رشد نماید تا محقق شدن شرایط ورود سهم مورد نظر را در واچ لیست خود قرار می دهیم

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بین المللی توسعه ساختمان با نماد بورسی (ثاخت) واقع در بازار دوم بورس این شرکت با ۹ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های متوسط بازار از گروه انبوه سازی می باشد حجم معاملات روز گذشته بیش از دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد ودر نمودار درصورتیکه قیمت به تواند از مقاومت پیش‌رو عبور کند سیگنال بولیش بریک اوت رویت خواهد شد و برای ورود کم‌ریسک و ارزنده خواهد گردید با تثبیت قیمت بالای ۵۰۰ تومن ورود میکنیم با حد ضرر زیر ۴۵۰ تومن و حد سودهای پیش بینی شده ابتدا هدف شکست صعودی در محدوده ۶۷۰ تومن و پس از آن مقاومت ۸۰۰تومن و در نهایت مقاومت ۱۰۰۰تومان بر سر راه قیمت قرار دارند تا محقق شدن شرایط ورود سهم مورد نظر را در واچ لیست قرار می دهیم

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

ذغال سنگ نگین طبس با نماد بورسی (کطبس) واقع در بازار دوم بورس این شرکت کوچک با ۱۸۵ میلیون برگ سهم از گروه زغال سنگ در روز گذشته پس از شکست مقاومت به نظر می‌رسد که پولبک خود به سطح شکسته شده را کامل کرده و اکنون مستعد رشد در روزهای آینده می باشد ورود در همین محدوده با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۷۰۰۰ تومن کم ریسک و ارزنده میباشد حد سود های در نظر گرفته شده بر اساس سطوح فیبوناچی ابتدا مقاومت ۹,۵۰۰ تومان و در صورت عبور از این محدوده قیمت می تواند تا محدوده ۱۶۱ درصد فیبو ۱۲۸۰۰ تومان رشد نماید

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *