بیمه میهن نام نماد (میهن) واقع در بازار دوم فرابورس

تعداد سهام یک و نیم میلیارد اندازه شرکت متوسط گروه مربوطه بیمه

.علت خرید پولبک قیمت به سطح شکسته شده

حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۶۰۰ تومان

حد سود ها به ترتیب ۸۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ می باشد

دیدگاه نوسان گیری و کوتاه مدت ریسک به ریوارد ارزنده در محدوده اعلام شده

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

فولاد خوزستان نام نماد (فخوز) واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس

تعداد سهام ۵۰ میلیارد برگ سهم اندازه شرکت بزرگ گروه مربوطه فلزات اساسی

حجم معاملات بیش از ۳ برابر میانگین حجم ماه

علت خرید کراس مووینگ اوریج ۵ و مووینگ ۵۵ و همچنین شکست مقاومت

حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۱۵۰۰

حد سود در نظر گرفته شده مقاومت ۲۱۰۰ تومان

دیدگاه نوسان گیری و کوتاه مدت ریسک به ریوارد ارزنده در محدوده اعلام شده

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

صنعتی زر ماکارون نام نماد (غزر) واقع در بازار دوم بورس

تعداد سهام بیش از یک و نیم میلیارد اندازه شرکت متوسط گروه مربوطه غذایی ها

علت خرید پولبک قیمت به خط روند نزولی شکسته شده

حد ضرر برگشت قیمت زیر ۵ هزار تومان

حد سود در نظر گرفته شده مقاومت ۷۷۰۰ و مقاومت ۸۵۰۰ می باشد

دیدگاه نوسان گیری و کوتاه مدت ریسک به ریوارد ارزنده در همین محدوده

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بانک دی با نماد (دی) با یبش از 6 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه بانکی واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

بانک دی پس از یک رشد شارپ و اصلاحات اخیر بازار ، اکنون در یک روند خنثی قرار دارد و اکنون نیز در نزدیکی حمایت 4200 – 4000 قرار دارد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 4000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 5600 و 6000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

پگاه ‌آذربایجان‌غربی با نماد‌ (غشاذر) با 600 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک زا گروه صنایع غذایی واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

این سهم در نزدیکی باند حمایتی 1800 – 1600 قرار دارد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1600 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 2200 ، 2800 ، 3100 ، 3700 و محدوده 4000 در دسترس قرار خواهند داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نماد (وبملت) درباره نمای تعدیل شده و نزدیک بودن به خط روند صعودی بهتر است در چک لیست باشد 

در صورت واکنش به خط روند و حفره بالای حفره محل خوبی برای ورود میباشد

حد ضرر خط روند

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

بیمه پارسیان با نماد (پارسیان) با 5 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه بیمه واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

این سهم اکنون در نزدیکی باند حمایتی 1500 – 1400 قرار دارد.

 

با حدضرر تثبیت قیمت زیر 1400 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1800 ، 2000 و 2300 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ با نماد (وپترو) با بیش از 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه محصولات شیمیایی واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

وپترو در نزدیکی خط روند نزولی خود قرار دارد و روز گذشته نیز با قدرت خوب خریداران و پرتقاضا ظاهر شد و حجم معاملاتی نزدیک به 2 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود.

 

در صورت شکست صحیح این خط روند نزولی با حد ضرر تثبیت قیمت زیر آن ، ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 2000 ، 2200 ، 2500 و محدوده 3000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

تراکتورسازی ‌ایران‌ با نماد (تایرا) با یبش از 3 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه ماشین آلات و تجهیزات  واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

تایرا در آستانه شکست خط روند نزولی و تثبیت قیمت بالای محدوده 3000 است.

 

در صورت شکست صحیح خط روند نزولی و با حد ضرر تثبیت قیمت زیر آن ، ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 4000 و 4200 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

گروه ‌صنعتی ‌سپاهان‌ با نماد (فسپا) با 650 میلیون برگ سهم شرکتی متوسط از گروه فلزات اساسی واقع در بازار دوم بورس است.

 

روز گذشته این سهم در نزدیکی باند حمایت 4800 – 4500 با قدرت خوب خریداران و پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 4500 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 5500 ، 6000 ، 6800 و 7800 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

داروسازی‌ امین‌ با نماد (دامین) با بیش از 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه دارویی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

روز گذشته این سهم در نزدیکی باند حمایتی 1500 – 1400 با قدرت خوب خریداران و پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1400 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 1700 ، 1800 ، 2000 ، 2300 و 2600 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

فولاد هرمزگان جنوب با نماد (هرمز) با 25 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه فلزات اساسی واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

هرمز در نزدیکی مقاومت 1600 و در آستانه صدور سیگنال شکست صعودی (Bullish Breakout) قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح این سطح ، با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1600 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت)  کم ریسک و ارزنده می باشد و به تریتب اهداف 2000 و 2300 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

 

لیزینگ ‌صنعت‌ ومعدن‌ با نماد (ولصنم) با 2 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه واسطه گری مالی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

 

ولصنم در نزدیکی باند حمایتی 1000 – 900  قرار دارد و روز گذشته نیز با قدرت خوب خریداران و پرتقاضا ظاهر شد و و حجم معاملاتی نزدیک به 2 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 900 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1200 ، 1400 ، محدوده 1700 و 2000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

شرکت بهمن لیزینگ با نماد (ولبهمن) با 800 میلیون برگ سهم شرکتی متوسط از گروه واسطه گری مالی واقع در بازار اول فرابورس است.

 

ولبهمن روز گذشته در نزدیکی باند حمایت مهم 1000 با قدرت خوب خریداران و پرتقاضا ظاهر شد و و حجم معاملاتی بیش از 3 برابر میانگین ماهانه را نیز ثبت نمود.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر 1000 ورود به این سهم  (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1100 ، 1200 ، 1400 و 1500 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

ریسک گریزان نیز تا شکست صحیح خط روند نزولی صبر خواهند کرد.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

شرکت گلتاش‌ با نماد (شگل) با 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه محصولات شیمیایی واقع در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس است.

 

شگل روز گذشته و با قدرت خوب خریداران و ثبت حجم معاملاتی بیش از 3 برابر میانگین ماهانه پرتقاضا ظاهر شد و موفق به شکست خط روند نزولی و همچنین در آستانه عبور از باند مقاومتی 3000 – 2800 قرار گرفت.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر خط روند نزولی شکسته شده ورود به این سهم (به دید کوتاه مدت) کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 3500 ، 4000 ، 4600 و 5000 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نماد (خلت) با سیگنال مثبت ema sma  مناسب برای ورود و تا سیگنال بعدی میتوان ماند

حد ضرر تغییر سیگنال ema sma

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

نماد (ونیکی) با شکست گاوی و پولبک مناسب برای ورود میباشد

حد ضرر1950 و سود حدود 3000

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *