عرضه اولیه “مدار”

– تاریخ عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
– حداکثر سهام قابل خریداری: ۴۰۰ سهم
– دامنه قیمت در ثبت سفارش: از ۴,۷۵۰ ریال تا ۵,۰۵۰ ریال

نماد حآفرین که هفته گذشته عرضه آن لغو شد، این هفته عرضه اولیه می‌شود.

– تاریخ عرضه: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
– تاریخ تخصیص سهم: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
– حداکثر سهام قابل خریداری: ۱,۳۰۰ سهم
– دامنه قیمت در ثبت سفارش: از ۴,۳۴۸ ریال تا ۴,۴۴۸ ریال»

درآمد ماهیانه شرکت فجر انرژی خلیج فارس در بهمن ماه امسال ۲۰۰.۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ تغییری نداشته است.

مقایسه فروش “بفجر” در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۵۹ درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه این شرکت ۳ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

۱۰۰ درصد از درآمد شرکت فجر انرژی خلیج فارس از طریق فروش داخلی بوده است.

“بفجر” از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۴ هزار ۵۱۶ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۱ درصدی داشته است.

سیمان شرق صورت وضعیت یک ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۹ را منتشر کرد و درآمد سهم در بهمن ماه امسال ۳۲.۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ ۲ درصد افزایش داشته است.

مقایسه فروش “سشرق” در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۱۲ درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه این شرکت ۱۳ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

 شرکت سیمان شرق از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ یک هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۰ درصدی داشته است.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از برنامه افزایش سرمایه 291 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، “لکما” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 323.5 میلیارد تومان به 1.2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مفاد ماده 141 لایحه اصلاح قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۷/ ۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۹۰درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۹۰درصد کاهش یافته است.

درآمد بهمن ماه شرکت ۸۰درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۹ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۱۱درصدی داشته است.

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۹۹/ ۶۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۱۴درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۹۲ درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه شرکت ۳۸ درصد بیشتر از متوسط فروش ماهانه در سال ۹۹ بوده است. ۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۹۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

همچنین شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۵.۲۵۸.۵۲۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۷۷ درصدی داشته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *