درآمد غبهشهر در بهمن ماه امسال ۳۸۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۴ درصد داشته است.

مقایسه فروش “غبشهر” در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۲۶ درصد افزایش یافته و درآمد بهمن ماه این شرکت ۲ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

تمامی درآمد شرکت صنعتی بهشهر از طریق فروش داخلی بوده است.

“غبشهر” از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۴۶ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۳۳ درصد داشته است.

سرمایه فعلی خاهن از 273.9 به 910.2 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 910.2 میلیارد تومان به 1.4 هزار میلیارد تومان از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

درآمد دکوثر در بهمن ماه امسال ۳.۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افت ۸۴ درصد داشته است.

مقایسه فروش این شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۸۳ درصد کاهش یافته و درآمد بهمن ماه سهم ۸۱ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

۶۵ درصد از درآمد شرکت داروسازی کوثر از طریق فروش داخلی بوده و ۳۵ درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی بوده است.

این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ یک هزار و ۹۳۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افت ۱۲ درصدی داشته است.

درآمد شپلی در بهمن  ۸۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۴۰ درصد داشته است.

مقایسه فروش شرکت پلی اکریل ایران در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۴۴ درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه این شرکت ۲۵ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده و تمامی درآمد سهم از طریق فروش داخلی بوده است.

شرکت پلی اکریل ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۲۱ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۸۷ درصد داشته است.

سرمایه گذاری سپهر در نظر دارد بلوک 5 درصدی سهام شرکت بیمه میهن را بطور عمده و نقد در بازار دوم فرابورس به فروش برساند تا در صورت انجام از درصد مالکیت بکاهد.

به این ترتیب، مقرر شده 75 میلیون سهم در نماد “میهن4” روز چهارشنبه 20 اسفند از طریق کارگزاری بانک پاسارگاد عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 505 تومان، قیمت پایه کل 37.8 میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت 3.7 میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل 10 درصد قیمت پایه کل را بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط( حداقل 3 ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به شرکت فوق تحویل داده و تاییدیه مربوطه را به معاونت بازارهای خارج از بورس و فرابورس ارائه کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *