الهه ظفری / کارشناس بازار سرمایه
شرکت‌های تامین سرمایه از اصلی‌ترین واسطه‌های بازار مالی کشور به حساب می‌آیند که شناسایی درآمد آنها معمولا از شش سرفصل اصلی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، درآمد حاصل از سود بانکی و مدیریت وجوه نقد، درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور مالی، درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، درآمد حاصل از خدمات بازارگردانی و سود اوراق و در نهایت درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام، شناسایی می‌شود.
به‌طور کلی در این صنعت بیشترین درآمد محقق این شرکت‌ها از محل خدمات بازارگردانی و سود اوراق است. پس از آن درآمد تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام قرار می‌گیرد. طی یک سال جاری به دلیل بهبود وضعیت بورس این شرکت‌ها از محل درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و درآمد سرمایه‌گذاری نیز رشد قابل‌توجهی را محقق کرده‌اند. از نظر ترکیب صندوق‌های تحت مدیریت این شرکت‌ها، به ترتیب صندوق‌های درآمد ثابت ۷۶درصد، سهامی ۱۶ درصد و بازارگردانی ۶ درصد از وزن کل را تشکیل می‌دهند. تامین سرمایه امید و لوتوس پارسیان هرکدام مدیریت یک صندوق مبتنی بر سکه طلا را نیز در اختیار دارند. بین تامین سرمایه‌هایی که افشای صورت‌های مالی در کدال را داشته‌اند به ترتیب بیشترین سهم بازار از مجموع خدمات ارائه شده متعلق به تمدن، لوتوس و نوین بوده است.

تامین سرمایه امید
طی ۹ ماهه سال جاری تامین سرمایه امید در چهار ماه اول ۱۳۹۹، درآمد قابل توجهی را از محل سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی کرده است به‌طوری که حدود ۸۰ درصد از کل درآمد‌های شرکت از این محل محقق شده است؛ اما روند درآمدزایی از این محل طی مرداد تا آبان کاهش قابل توجهی پیدا کرده است؛ هرچند مجددا در آذر ماه به میزان کمی افزایش داشته است. این تغییرات شدید در روند درآمدزایی شرکت به‌عنوان یک فاکتور منفی برآورد می‌شود. سهم امید از مجموع صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها در صندوق‌های سهامی ۸/ ۴ درصد، در صندوق‌های مختلط ۴درصد و از صندوق‌های درآمد ثابت ۲درصد است.

حدود ۵۰ درصد از درآمد تامین سرمایه امین از محل خدمات بازارگردانی و سود اوراق است، در رتبه بعدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با ۲۴ درصد از وزن کل قرار گرفته است. روند شناسایی درآمد در این شرکت روند باثبات و متعادلی را طی کرده است. سهم امین از مجموع صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها در صندوق‌های سهامی ۵/ ۱ درصد و از صندوق‌های درآمد ثابت ۵درصد است. از نظر بازده حقوق صاحبان سهام، امین، پایین‌ترین نسبت از متوسط صنعت را داشته است.

تامین سرمایه تمدن
تامین سرمایه تمدن ۵۵درصد از درآمد خود را از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری شناسایی کرده است که با توجه به صندوق‌های تحت مدیریت این شرکت معقول بوده است. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از خدمات بازارگردانی و سود اوراق با وزنی حدود ۱۹ درصد از کل در یک رتبه قرار می‌گیرند. این شرکت از ابتدای سال تا آبان روند باثباتی در شناسایی درآمدها داشته است اما درآذر ماه رشد قابل توجهی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری شناسایی کرده است. سهم تمدن از مجموع صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها در صندوق‌های سهامی ۳۰ درصد، در صندوق‌های مختلط ۳۵درصد و از صندوق‌های درآمد ثابت ۲۵درصد بوده است.

لوتوس پارسیان
۶۰درصد از درآمد لوتوس پارسیان از محل درآمد حاصل از خدمات بازارگردانی و سود اوراق است. درآمد حاصل از پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام هر کدام با حدود ۱۵ درصد وزن از کل در رتبه بعدی قرار می‌گیرند. در مجموع روند شناسایی درآمد این شرکت با ثبات بیشتری بوده است که بیانگر ریسک کمتر در روند شناسایی درآمد‌های شرکت است. سهم لوتوس از مجموع صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها در صندوق‌های سهامی ۶/ ۲۹ درصد، در صندوق‌های مختلط ۳۷درصد و از صندوق‌های درآمد ثابت ۲۳درصد است.

تامین سرمایه نوین
در تامین سرمایه نوین بیشترین درآمد شناسایی شده با ۳۶ درصد وزن حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. در رتبه بعدی درآمد حاصل از سود بانکی و مدیریت وجوه با ۲۷ درصد وزن قرار دارد که هرچند محل پایداری برای شناسایی درآمد است اما با فعالیت اصلی این نهاد مالی همخوانی ندارد. سهم نوین از مجموع صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها در صندوق‌های سهامی ۴/ ۳ درصد، در صندوق‌های مختلط ۱۹درصد و از صندوق‌های درآمد ثابت ۱۳درصد است.

تامین سرمایه بانک ملت
در تامین سرمایه بانک ملت ۷۰ درصد از درآمد شناسایی‌شده از محل خدمات بازارگردانی و سود اوراق بوده است. روند با‌ثبات و قابل توجه شناسایی درآمد از این محل در تملت قابل توجه و قابل اتکا است. در رتبه بعدی درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. روند شناسایی درآمد در این تامین سرمایه به‌طور کلی بسیار باثبات و کم‌ریسک است. سهم ملت از مجموع صندوق‌های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها در صندوق‌های سهامی ۶ درصد و از صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۶درصد است.

همچنین روند شناسایی درآمد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تامین سرمایه تحت تاثیر رویه حسابداری هر شرکت می‌تواند متفاوت باشد. به همین دلیل در پایان سال مالی این شرکت‌ها می‌توانیم انتظار شناسایی درآمد قابل توجهی از محل سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌هایی را داشته باشیم که از این محل طی سال شناسایی درآمدی نداشته‌اند. همچنین بهترین محل درآمد برای تامین سرمایه‌ها از فعالیت‌های تامین مالی‌محور است که قابل تکرار و باثبات باشند چرا که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته به رونق یا رکود بازار بسیار متغیر است.

*توجه: دو صندوق «واسطه‌گری مالی یکم» تحت مدیریت تامین سرمایه بانک مسکن و «پالایشی یکم» تحت مدیریت تامین سرمایه نوین در محاسبه فوق لحاظ نشده‌اند.

 دنیای اقتصاد