اخبار روز

شرکت نیرو سرمایه عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۶۴ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال به ۲۱۷ میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “نیرو” از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است با توجه به قیمت پایانی امروز به مبلغ ۵۲ هزار و ۵۸۷ ریال و افزایش سرمایه ۲۳۵ درصدی، قیمت تئوریک سهم (قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱۵ هزار و ۶۹۷ ریال می شود.

اخبار روز

فروش سیمان بهبهان در اسفند ماه امسال ۲۸.۱۲ میلیارد تومان بوده  که نسبت به بهمن ماه ۹۹ کاهش ۳۱ درصد داشته است.

مقایسه فروش “سبهان” در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۸۹ درصد افزایش یافته است.

درامد اسفند ماه این شرکت ۲۵ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

درامد شرکت سیمان بهبهان از طریق فروش داخلی و صادراتی بوده است.

“سبهان” از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۷۰.۱۷ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۴ درصد داشته است.

 

اخبار روز

فروش پاکدیس در اسفند ماه امسال ۸۶.۰۶ میلیارد تومان بوده  که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۲۳ درصد داشته است.

مقایسه فروش “غدیس” در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۱۰۸ درصد افزایش یافته است.

درامد اسفند ماه این شرکت ۴۸ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

درامد “غدیس” از طریق فروش داخلی  بوده است.

میزان فروش شرکت پاکدیس از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ  ۶۲۹.۵۷ میلیارد بوده  که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۴ درصدی داشته است.

اخبار روز

فروش ماهیانه شرکت توکا ریل در اسفند ماه امسال ۱۰۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۵۲درصد داشته است.

مقایسه فروش “توریل” در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۷۹درصد افزایش یافته است.

درآمد اسفند ماه این شرکت ۵۴درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

تمامی درآمد شرکت توکا ریل از طریق فروش داخلی بوده است.

“توریل” از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۹۱۸ میلیارد فروش داشته  که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۶۷درصد یافته است.

اخبار روز

درآمد ماهیانه شرکت تولید محور خودرو در اسفند ماه امسال ۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه ۹۹ افزایش ۱۰ درصد داشته است.

مقایسه فروش “خمحور” در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۱۳۶ درصد افزایش یافته است.

درامد اسفند ماه این شرکت ۷۰ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

تمام درامد شرکت تولید محور خودرو از طریق فروش داخلی بوده است.

“خمحور” از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۷۵ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۱ درصد داشته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *