اخبار روز

فخوز بهترین فروش زمستان را در اسفند زد و ۳۷۸۰۱ میلیارد ریال فروش اشت نرخ داخلی ۱۰۵,۰۹۹,۳۰۴ و ۱۳۰,۵۳۰,۸۹۷ و ریال صادراتی بود . 
سهم در بهمن کمی افت داشت و ۲۶۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشت نرخ داخلی ۱۰۸,۱۳۹,۴۶۵و صادراتی کمی بالاتر بود . 

در دی ۳۳۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ داخلی و خارجی تقریبا یکی بود ۱۱۱,۹۰۲,۴۴۶ ریال . 
جمع فروش به ۳۰۶۴۶۷ میلیارد ریال رسیده است و در مدت مشابه ۱۵۸۴۰۷ میلیارد ریال بوده است . 

اخبار روز

غزر دی خوب بود ولی بهمن افت کرد و اسفند رشد کرد و خوب فروخت .
سهم در مهر با رشدی خوب ۱۹۱۳ میلیارد ریال شد ابان هم ۲۳۱۰ میلیارد ریال و اذر به ۱۴۵۳ میلیارد ریال رسید و دی ۱۹۶۴ میلیارد ریال شد و بهمن ۱۶۹۳ میلیارد ریال و اسفند ۲۰۸۲ میلیارد ریال شد .
۱۸۹۸۲ میلیارد ریال جمع فروش۱۲ ماهه شرکت است مدت مشابه این عدد ۹۷۲۸ میلیارد ریال بوده است

اخبار روز

 گزارش سمازن خوب بود . سهم در اسفند بهتر عمل کرد و ۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم در بهمن ماه ۵۵۶میلبارد ریال فروش داشته است در دی ماه به فروش ۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده است .

مجموع فروش به ۱۷۲۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۸۹۳ میلیارد ریال بود . 

اخبار روز

تنوین سال مالی را با درامد ۳۰۸۷ میلیارد ریالی در اسفند تمام کرد و در مجموع ۱۲ماهه به ۱۳۳۲۲ میلیارد ریالی رسید و عدد خوبی داشت . کل سال قبل ۷۸۰۶ میلیارد ریال بود و به نظر ۱۲ماهه خوبی از نظر سود سازی بدهد .  

اخبار روز

در فایرا در اسفند فروش ۵۸۳۸ میلیارد ریال بوده است و کمی افت داشته است .

بهمن و دی عالی بود . در دی ۸۰۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن ۸۴۷۶ میلیارد ریال . سهم در اذر با فروش ۵۸۲۰ و ابان با فروش ۵۲۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود .


نرخ فروش در اذر۵۱۴,۰۶۵,۵۴۴ ریال و دی ۵۱۵,۰۶۵,۱۳۹ ریال و بهمن ۴۹۵,۲۷۹,۰۵۶ ریال و اسفند با رشدی خوب ۵۲۱,۳۶۲,۹۲۷ ریال شده است ولی با این حال نتوانسته زیاد بفروشد . 

جمعا فایرا در ۱۲ ماهه ۶۹۰۶۱ میلیارد ریال فروش داشته که در مدت مشابه این عدد ۳۸۳۷۸ میلیارد ریال بوده است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *