0
0

دسته: بورس

 

فیلتر کاربردی بورس شماره 6

فیلتر کاربردی بورس،نمادهايي که حقوقي بيشتر از ميانگين حجم معاملات سه ماهه بورس در روز جاري...
259 بازدید 17 فروردین 1399 0
 

فیلتر کاربردی بورس شماره 2

فیلتر کاربردی بورس،نمادهایی که در 6 روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت...
324 بازدید 17 فروردین 1399 0