0
0

دسته: فیلتر های کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 454

فیلتر کاربردی بورس فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان بیش از 30 میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی).     (z)>=30000000000 در این پکیج تیم دانش...
 
ادامه مطلب
فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 572

فیلتر کاربردی بورس  فیلترهای کاربردی مختلفی در کد زیر با هم ادغام شده اند و شامل 1- فیلتر قدرت خریدار 2- فیلتر الگوی تیک صعودی ساعت (3 درصد مثبت) 3- فیلتر ورود...
 
ادامه مطلب
فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 571

فیلتر کاربردی بورس  فیلتر سهم های کوچک بازار : فیلتر مهم و کاربردی زیر سهم های کوچک بازار را نشان می دهد.   ((pf)>=1.02*(py))&&((pc)>=(py))&&(100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2)&&(bvol)<1000000 در این پکیج تیم دانش سرمایه...
 
ادامه مطلب
فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 569

فیلتر کاربردی بورس  فیلتر کاربردی و مهم بورس قدرت 3 برابری خریداران و افزایش حجم 3 برابری امروز نسبت به دیروز را نشان می دهد. (tvol)>=(3*[ih][0].QTotTran5J)&&(ct).Buy_I_Volume>=3*[ih][0].QTotTran5J&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 3* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) در...
 
ادامه مطلب
فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 567

فیلتر کاربردی بورس  فیلتر خروج نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم را نشان  می دهد. (ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI در این پکیج تیم دانش سرمایه آرکا برای شما همراهان گرامی 4 فیلتر...
 
ادامه مطلب
فیلتر کاربردی بورس

فیلتر کاربردی بورس شماره 566

فیلتر کاربردی بورس  فیلتر ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم را نشان  می دهد. (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI در این پکیج تیم دانش سرمایه آرکا برای شما همراهان گرامی...
 
ادامه مطلب