فیلتر کاربردی بورس این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که روزهای زیادی منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس خیلی از تریدرها از این فیلتر مهم استفاده می کنند

 

 

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) &&
(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 &&
(tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) ||
((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 &&
(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 &&
(pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)
&& (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)
&& (plp)<=1 && (tno)>10 &&
(pl)>1.02*(pmin) )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *