زرین معدن آسیا با نماد بورسی فزرین واقع در بازار اول فرابورس این شرکت با بیش از یک میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک بازار از گروه فلزات اساسی می‌باشد حجم معاملات روز گذشته بیش از دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد با تشکیل پیوت حفره در محدوده حمایت قبلی انتظار رشد قیمت در روزهای آینده زیاد میباشد ورود در همین محدوده با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۲۰۰۰ تومان کم ریسک و ارزنده می باشد حد سود های در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۲۶۰۰ و در صورت رشد مقاومت بعدی ۳۶۰۰ می‌باشد

سیمان فارس نو با نماد سفانو واقع در بازار اول تابلو فرعی بورس این شرکت با ۵۰۰ میلیون برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک بازار از گروه سیمانی می باشد حجم معاملات بیش از ۳ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد در نمودار سهم قیمت موفق به شکست مقاومت قبل خود گردیده و اکنون برای ورود ارزنده می باشد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۳۵۰۰ حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت ۴۴۰۰ و هدف ۵۳۰۰ می باشد

کیمیدارو با نماد دکیمی واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس این شرکت با بیش از ۵۰۰ میلیون برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک بازار از گروه دارویی میباشد حجم معاملات روز گذشته دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد با توجه به افت قیمت در روزهای گذشته و رسیدن به محدوده حمایتی قبل قیمت با استقبال بازار مواجه گردیده و احتمال رشد آن در روزهای آینده زیاد میباشد ورود در همین محدوده با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۲۳۰۰ کم ریسک و ارزنده می باشد حد سود های در نظر گرفته شده به ترتیب ۳۳۰۰ و ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ میباشد

شیمی دارویی داروپخش با نماد بورسی دشیمی واقع در بازار دوم بورس این شرکت با بیش از ۲۵۰ میلیون برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک دارویی می باشد حجم معاملات بیش از یک و نیم برابر میانگین حجم ماه در روز گذشته رقم خورد و با توجه به افت قیمت در روزهای گذشته اکنون شاهد برگشت قیمت از محدوده حمایت قبلی هستیم ورود در همین محدوده با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۴۵۰۰ کم ریسک و ارزنده می‌باشد حد سود های در نظر گرفته شده ۷۵۰۰ و ۸۶۰۰ می باشد

سیمان ارومیه با نماد بورسی ساروم واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس این شرکت با ۷۰۰ میلیون برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک گروه سیمانی می باشد حجم معاملات روز گذشته بیش از دو برابر میانگین حجم ماه رقم خوردبا توجه به نمودار سهم قیمت در آستانه شکست خط روند نزولی قرار دارد و پس از تثبیت برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۳۰۰۰ تومان حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت ۴۴۰۰ و پس از آن هدف اول قیمت ۵۸۰۰ در محدوده صددرصد فیبوی پروژکشن و در صورت عبور ۸۰۰۰ تومان در محدوده ۱۶۱ درصد می باشد

سرمایه گذاری مسکن پردیس با نماد بورسی ثپردیس واقع در بازار اول فرابورس این شرکت با بیش از یک و نیم میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های متوسط گروه انبوه سازی می باشد حجم معاملات روز گذشته نزدیک به ۶ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد با توجه به نمودار سهم با نزدیک شدن مووینگ ۵ به مووینگ ۵۵ قیمت درهم این ناحیه با حمایت بازار مواجه گردیده و اکنون برای ورود کمری که ارزنده می باشد حد ضرر برگشت قیمت به زیر خط ۵۵ و حد سود های در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۱۷۰۰ تومان و در صورت عبور قیمت مقاومت بعدی درمحدوده ۲۷۰۰ در دسترس قرار خواهد گرفت

رینگ سازی مشهد با نماد بورسی خرینگ واقع در بازار دوم بورس این شرکت با بیش از ۴۰۰ میلیون برگ سهم یکی از شرکت‌های کوچک گروه خودرویی می باشد حجم معاملات روز گذشته نزدیک به ۴ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و با توجه به نمودار سهم قیمت پس از افت در روزهای گذشته اکنون در محدوده حمایت قبلی با استقبال بازار مواجه گردیده و در حال تشکیل پیوت می باشد در صورتی که خط روند نزولی در rsi شکسته شود برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۵۰۰۰ تومان و حد سود در نظر گرفته شده مقاومت ۸۰۰۰ تومان می باشد

گروه دارویی برکت با نماد بورسی برکت واقع در بازار دوم بورس این شرکت با نزدیک به ۶ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های متوسط بازار از گروه دارویی میباشد در نمودار شاهد افت قیمت در روزهای گذشته و رسیدن به محدوده حمایت قبلی میباشیم اکنون قیمت در حال تشکیل پیوت حفره می باشد و احتمال رشد آن در روزهای آینده زیاد میباشد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۱۸۰۰ و حد سود های در نظر گرفته شده ابتدا مقاومت ۳۰۰۰تومن و در صورت عبور مقاومت بعدی ۴۵۰۰ تومن می باشد

بانک تجارت با نماد وتجارت واقع در بازار اول تابلوی فرعی بورس با بیش از ۲۰۰ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های بزرگ بازار از گروه بانکی ها می باشد حجم معاملات روز گذشته نزدیک به ۴ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و قیمت در نمودار در آستانه شکست مقاومت پیش‌رو می باشد در صورت شکست برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۳۰۰ تومن و حد سود های در نظر گرفته شده ۴۰۰ تومان و ۴۶۰ تومان می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *