0
0

سهام های پیشنهادی 99/9/11

185 بازدید

سرمایه گذاری (صبا) تامین با نماد بورسی صبا واقع شده در بازار اول فرابورس از گروه سرمایه گذاری ها با ۴۵ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت های بزرگ بازار بورس می باشد قیمت در آستانه شکست مقاومت قرار دارد و در صورت تثبیت برای ورود ارزنده خواهد شد با شکسته شدن خط روند در rsi احتمال رشد قیمت در روزهای آینده زیاد به نظر می رسدحد ضرر تثبیت قیمت زیر ۸۰۰ تومان و حد سود در نظر گرفته شده مقاومت ۱۴۰۰ می باشد تا محقق شدن شرایط ورود سهم در واچ لیست قرار می گیرد

آنچه در این مطلب میخوانید

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

 

پتروشیمی شازند با نماد (شاراک) واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس با بیش از ۸ میلیارد برگ سهم یکی از شرکت‌های متوسط بازار از گروه شیمیایی ها می باشد با توجه به کد به کد صورت گرفته در تابلوی سهم و تشکیل الگوی کنج پهن شونده در نمودار شاهد آن هستیم که قیمت در آستانه شکست ضلع بالایی الگو قرار دارد و در صورت شکست این ضلع برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر برگشت قیمت به داخل الگو و تثبیت زیر ۲۰۰۰ تومان حدسودهای در نظر گرفته شده مقاومت ۳۵۰۰ در گام اول و در صورت عبور قیمت هدف صددرصد فیبوناچی پروجکشن ۵۲۰۰ تومان می باشد

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

پتروشیمی تندگویان با نماد بورسی (شگویا) واقع در بازار دوم فرابورس قیمت در نمودار با شکست خط روند نزولی اکنون برای ورود ارزنده و کم ریسک می باشد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۹۰۰ تومان و حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت ۱۸۰۰ و در صورتی که قیمت موفق به عبور از این محدوده مقاومتی شود مقاومت بعدی در محدوده ۳۰۰۰ تومن برسرراه قیمت قرار دارد

 

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

(دفارا)

واگرایی RD+  معتبر در نمودار مشهود است ورود با حد ضرر 50640 و حد سود اول محدوده 80000 و حد سود های بعدی مشخص شده در تصویر قابل بررسی می باشد پس از رسیدن به حد سود  قسمتی از معامله را سیو سود می کنیم ودر صورت عبور حد ضرر را به سطح شکسته شده منتقل می نماییم .

 

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

سهم (پارسان) از خانواده شیمیایی ها با تشکیل ساختاری حفره بالا تر از حفره و در گیری با خط روند نزولی قرار دارد اگر بتواند از مقاومت داینامیکی ( خط روند نزولی ) عبور کند و آنرا بشکند با هدف اول 30000 ریال و حد ضرر 20000 ریال می توان در واچ لیست قرار داد

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

 

سرمایه گذاری سبحان با نماد (وسبحان) با یبش از 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه سرمایه گذاری واقع در بازار اول فرابورس است.

 

وسبحان پس از یک اصلاح شدید روز گذشته با قدرت خوب خریداران موفق به شکست صحیح خط روند نزولی و تثبیت بالای آن شد و حجم معاملاتی مناسب را نیز ثبت نمود.

 

همچنین واگرایی RD+ در نمودار مشاهده می شود که نشان از پایان روند نزولی دارد که با شکست خط روند نزولی rsi نیز معتبر گردیده است.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر خط روند شکسسته شده ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1000 ، 1200 و 1400 در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

آتیه داده پرداز با نماد (اپرداز) با 1 میلیارد برگ سهم شرکتی متوسط از گروه رایانه واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

پس از یک اصلاح شدید اکنون در نزدیکی خط روند نزولی و در آستانه شکست آن قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح خط روند نزولی با حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح شکسته شده ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 3200 ، 3800 ، 4000 و حوالی 5000 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

از گروه مخابرات نماد (اخابر) با 80 میلیارد برگ سهم نماد مناسب برای واچ لیست چرا که در صورتی که شکست خط روند خود را تثبیت کند و یا پولبک خود را تکمیل کند می تواند تا اولین مقاومت پیش روی خود 20000 ریال با حد ضرر زیر خط روند مورد بررسی قرار داد

 

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

توکاریل با نماد (توریل) با 3 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه حمل و نقل واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

توریل پس از یک اصلاح شدید اکنون در نزدیکی خط روند نزولی و در آستانه شکست آن قرار دارد.

 

در صورت شکست صحیح خط روند نزولی با حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح شکسته شده ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 2400 ، 2700 و 3400 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

بیمه ما با نماد (ما) با 4 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه بیمه واقع در بازار دوم بورس است.

 

این بیمه در روزهای گذشته پرتقاضا ظاهر شد و روز گذشته با حجم معاملاتی مناسب موفق به شکست صحیح مقاومت 820  و صدور سیگنال شکست صعودی (Bullish Breakout) گردیده است.

 

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر مقاومت شکسته شده (800) ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 1100 (هدف شکست صعودی و 100% پروجکشن فیبوناچی) و 1500 (هدف 161.8% پروجکشن فیبوناچی) در دسترس قرار خواهند داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

بیمه کوثر با نماد (کوثر) با یبش از 6 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه بیمه واقع در بازار دوم فرابورس است.

 

کوثر پس از یک اصلاح شدید در نزدیکی خط روند صعودی بلند مدت مورد استقبال و توجه بازار قرار گرفت و به تازگی نیز موفق به شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای آن شده است.

 

در روزهای گذشته شاهد افزایش حجم معاملات در نزدیکی 1600 و افزایش قدرت خریداران بوده ایم.

 

در صورت شکست مقاومت 1600 و با حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح شکسته شده ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و در گام اول  هدف 2200 در دسترس قرار خواهند داشت.

 

تا فراهم شدن شرایط مناسب ورود ، سهم در واچلیست قرار خواهد داشت.

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

سیمان‌ شرق‌ با نماد (سشرق) با یبش از 2 میلیارد برگ سهم شرکتی بزرگ از گروه سیمانی واقع در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس است.

سشرق پس از یک اصلاح شدید در روزهای گذشته  با قدرت خوب خریداران در نزدیکی خط روند نزولی پرتقاضا ظاهر شد و موفق به شکست صحیح و تثبیت قیمت بالای آن گردیده است.

همچنین واگرایی RD+ در نمودار مشاهده می شود که نشان از پایان روند نزولی دارد که با شکست خط روند نزولی rsi نیز معتبر گردیده است.

با حد ضرر تثبیت قیمت زیر خط روند نزولی شکسسته شده  ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 840 ، 1000 ، 1200 و 1500 در دسترس قرار خواهند داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

قند ثابت‌ خراسان‌ با نماد (قثابت) با 500 میلیون برگ سهم شرکتی کوچک از گروه قندی واقع در بازار دوم بورس است.

 

قثابت پس از یک اصلاح شدید روز گذشته در انتهای روند نزولی الگوی کنج صعودی برگشتی را با حجم معاملاتی نزدیک به 5 برابر میانگین ماهانه معتبر نمود و پرتقاضا ظاهر شد.

 

با حد ضرر برگشت و تثبیت قیمت درون الگو ورود به این سهم کم ریسک و ارزنده است و به ترتیب اهداف 9000 ، 10000 ، 12000 و 15000 در دسترس قرار خواهند داشت

دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=3313
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دانش سرمایه آرکا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد سهام های پیشنهادی 99/9/11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.