0
0
دانش سرمایه آرکا

بزودی ...

دانش سرمایه آرکا

بزودی ...

مقالات آموزشی

سال هاست که در بازار های مالی فعالیت دارم ، همیشه به این فکر میکردم که یک آموزشگاه در حوزه فعالیت خود داشته باشم تا این که جرقه تاسیس موسسه آموزشی دانش سرمایه آرکا در ذهنم ایجاد شد و اکنون بعد از محقق شدن آن رویا در اینجا ، سعی میکنم تا تمام دانش و اندوخته ی خودم را با شما در میان بگذارم .

شهاب جاویدی

بنیانگذار دانش سرمایه آرکا