واگرایی سقف مشاهده می شود

 

 

مدل سازی بیت در تایم پایین

 

با توجه به شکست MA 100 

 

رفتار قبلی پس از شکست MA 100 را با نوسان فعلی پس از شکست MA 100 با کمک از خطوط روند فیت کردیم

 

نقشه راه پیش رو را مشاهده میکنید

 

بازار پیش به سمت خسته کردن افراد خواهد رفت و معمولا پس از نا امید شدن عموم حرکت صعودی را انجام خواهد داد