طلا 18 در سقف کانال است خرید جدید ندارد!

 

 

Bitcoin W1

در تایم هفتگی (دید بلند مدتی) همچنان روند صعودی است

قیمت همچنان در کانال 2 ساله خود در حال حرکت است

پولبک به RSI در حال انجام است

در کوتاه مدت مدتی نیاز به رنج شدن دارد تا انرژی خود را برای حرکت جمع کند

تریگر برای سیگنال خرید خط روند نزولی 4 ساعته است.