کار بازار سخت شده و این روزها به شدت درگیر اتفاقات و رویدادهای منفی است که پیرامون او در جریان است . ترس سویه جدید کرونا بازار را لرزانده و منتظر روز دوشنبه است تا ببیند واکنش بعدی بازارهای جهانی چه خواهد بود و آرامش در این بازارها آرامش بازار را به همراه خواهد داشت .
این در حالی است که در شرایط خاصی از گزارش‌های ماهانه قرار داریم که این گزارش ها نیز وضعیت خوب شرکت های بزرگ را نشان می دهد . البته که بازار آینده را خرید و فروش می‌کنند و تحولات بازارهای جهانی در نرخ های آتی موثر است اما در هر صورت وضعیت بازار با وجود این گزارش ها و اخبار بودجه و تحولات نرخ ارز به کلاف پیچیده و سردرگمی تبدیل شده که توان حل کردن آن را خیلی ها ندارند .
در سوی دیگر فضای بازار به نظر برای دیروز جوری پیشرفت که کمی زهر فروش اولیه بازار گرفته شد اما هنوز تمایل به خرید در بازار کم است و این باعث می شود قدرت فروشندگان بیشتر شود .

در این میان تنها عاملی که شاید کمی به بازار کمک می کند جریان نرخ ارز است که همراه گزارش ها می تواند روی آن حساب کند و البته بودجه ۱۴۰۱ نیز در مورد نرخ ارز می تواند تحولات خاص تری را دنبال کند در مجموع خیلی به بازار امروز نمی توان دل بست اما امیدوار باید بود که خبرهایی از جنس خودرو و یا جمع شدن بازار در نیمه دوم به گوش برسد و شرایط را کمی تغییر دهد .

 

دلار همچنان در گانال صعودی است و تا زماینی که RSI قطع نشود وضعیت صعودی ادامه دارد

همچنان در  همان محدوده در حال نوسان است و احتمال رشد از این نقطه وجود دارد