بازار دیروز به کل همه را نا امید کرد و حس ترس کل بازار را فرا گرفته بود . هنوز بی منطقی و رفتار های احساسی در بازار موج می زند . درست است دلار کم شده و بازار از ترس آن می فروشد اما این ریزش دلار برای بعضی از گروه ها مفید است و به نظر ریزش دسته جمعی بازار منطقی نیست .
اما در کل دیروز مجددا حجم فروشندگان به خصوص حقیقی ها بسیار بالا بود .
اگر قرار بر توافق باشد و لغو تحریم خودروسازی ها ، واقعا بازار نباید بترسد و نباید این طور خودرویی ها منفی باشند . به نظر بازار در گروه خودرو در منفی ها میتواند کمی از فرصت نوسان گیری استفاده کند .
گروه دیگر تاثیر پذیر از توافق بانک هاست . به نظر سود بانک ها حتی از خودرویی ها سریعتر و بهتر به دست می اید . از همین رو در این گروه نیز باید دقت کرد به خصوص گزینه های دلاری که در خارج کشور سپرده دارند را زیر نظر بگیرید .

البته اگر به توافق اعتقاد دارید که ما فکر میکنیم این موضوع رخ می دهد و توافق می شود از همین رو وزن خودرو و بانک و حمل و نقل و بیمه را می توان بیشتر کرد .

 

زعفران بهمن در تایم 15دقیقه از محدوده خط روند صعودی با رشد قیمت مواجه شد و پس از شکست مقاومت 45000 در این محدوده در حال درجا زدن است.

هدف بعدی 46800 و حد ضرر زیر 44750

 

سکه خط روند را شکست